Bläddra

Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi : ESO-rapport

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi : ESO-rapport

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA.

Andelen offentligt finansierade hälso- och sjukvårdstjänster som utförs i privat regi har ökattydligt under de senaste årtiondena. En viktig förutsättning för att upphandling av vårdtjänsteroch vårdval ska fungera är att det finns tillförlitlig information om kvaliteten i de tjänstersom erbjuds.
Såväl landsting som patienter behöver dock betydligt bättre information om kvaliteteni den vård som olika vårdgivare erbjuder.
  • Inför ett ackrediteringssystem som ger standardiserad och jämförbar information omolika vårdgivares hälso- och sjukvårdstjänster.
  • Inför en skyldighet för primärvården att informera och vägleda patienter i valet av specialistvård.Detta skulle underlättas om alla som vill ha en fast läkarkontakt i primärvårdenfår det.