Bläddra

Konsten att undervisa : En bok om lärarens hantverk

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Konsten att undervisa : En bok om lärarens hantverk

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Trots många trender inom undervisning är vissa delar av lärarhantverket tidlösa. I den här boken går Filippa Mannerheim till försvar för traditionella undervisningsmetoder som fungerar.

I tio kapitel lyfter Filippa Mannerheim fram läraren som kunskapsförmedlare och den tryckta läroboken som undervisningens nav. Hon beskriver också vikten av att låta eleverna läsa skriven text, skriva för hand och betydelsen av ett knäpptyst klassrum. I ett utförligt kapitel redogör hon även för hur man kan arbeta med skriftliga poängprov för att utveckla elevernas språk- och ämneskunskaper. 

Med många exempel från praktisk undervisning riktar sig boken till alla som arbetar med undervisning och som vill reflektera över och utveckla sitt hantverk.

I denna bok om lärarens hantverk återvänder författaren till grunderna för läraryrket. De som idag ofta glöms bort, tas för givna – eller kanske till och med ifrågasätts.
Ur innehållet
  • Den berättande, visande och förklarande läraren
  • Ämnet i fokus – inte matrisen
  • Det skrivna ordet bär tankens djup
  • Läroboken – den traditionella undervisningens nav
  • Att skriva för att lära, inte skriva för att producera
  • Kunskapsinlärning först, uppvisande av förmågor sedan
  • Poängen med provpedagogik 
  • ”Vi ska kunna höra en knappnål falla”
  • Konsten att undervisa
Filippa Mannerheim är gymnasielärare i svenska och historia och har också arbetat som journalist och föreläsare. Hon är även en välkänd röst i skoldebatten.