Bläddra

Konstruktivt tänkande : hur kreativa och kritiska tankar blir konstruktiva handlingar

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Konstruktivt tänkande : hur kreativa och kritiska tankar blir konstruktiva handlingar

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Den här boken visar hur vi - i såväl privatlivet som på arbetet - kan öka vår förmåga att komma med nya lösningar samt pröva deras hållbarhet på ett konstruktivt sätt. Tre kapitel beskriver och ger exempel på vad kreativt, kritiskt och konstruktivt tänkande innebär samt visar dessutom på olika metoder att öka den egna tankeförmågan. Tillsammans visar boken hur dessa begrepp formar en reflexiv triangel. Boken vänder sig till dem som vill stärka förmågan att reflektera och göra kreativa, kritiska och konstruktiva analyser. Den lämpar sig utmärkt för kurser om arbetsliv och management på högskolan samt i studiecirklar i näringslivet. Författare är professor Lars Torsten Eriksson. Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.