Bläddra

Konsumenträtt med skuldsanering : en introduktion för professionsutbildningar

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt

Konsumenträtt med skuldsanering : en introduktion för professionsutbildningar

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Konsumenträtt med skuldsanering ger en genomgång av de viktigaste konsumenträttsliga lagarna: konsumentköplagen, distansavtalslagen, konsumenttjänstlagen och konsumentkreditlagen men även andra relevanta lagar som marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen. Dessa lagar kopplas ihop med de nya skuldsaneringslagarna, och rättsfall ger konkreta exempel från de olika områdena.

Boken innehåller även korta redogörelser för konsumentskyddet i EU och läsaren får inblick i forskningen om överskuldsättning och skuldsanering och vilka konsekvenser detta har för individen och samhället.

Skuldsanering med konsumenträtt är i första hand avsedd för socionomstudenter, men kan också användas vid annan juridisk utbildning och grundutbildning inom universitet och högskolor och andra utbildningsinstitutioner. Boken kan också intressera alla som vill ha en introduktion till konsumenträtten och skuldsanering, såväl privatpersoner som myndigheter och företag.

Om författaren
Mikael Matteson är universitetsadjunkt i juridik vid Malmö högskola och undervisar bland annat på socionomprogrammet.