Bläddra

Kontrollägande och uppköpsreglering – Likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden och effekterna i bolagsstyrningen

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Kontrollägande och uppköpsreglering – Likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden och effekterna i bolagsstyrningen

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
I avhandlingen undersöks först aktieägarens funktioner i bolagsstyrningen och förutsättningarna för att investerare ska ha möjlighet och incitament att utöva dessa funktioner. Därefter analyseras huruvida reglerna om offentliga uppköpserbjudanden kan antas försämra förutsättningarna för ägarengagemang. Slutsatsen är att reglerna om budplikt och de strikta reglerna om budgivarens möjlighet att tillmäta aktiers rösträtt (prisdifferentiering) betydelse i bestämmandet av budvederlaget påverkar förutsättningarna för ägarengagemang negativt. Slutligen presenteras förslag på hur reglerna om offentliga uppköpserbjudanden kan utformas för att förbättra förutsättningarna för ett aktivt aktieägande i de svenska börsbolagen. Utöver den ovanstående regleringsanalysen som är bokens huvudtema innehåller boken också omfattande utredningar av rättsläget avseende reglerna om likabehandling i samband med offentliga uppköpserbjudanden samt reglerna om likabehandling i aktiebolagslagen. Erik Lidman är verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.