Bläddra

Korttidsarbete med statligt stöd

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden

Korttidsarbete med statligt stöd

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
På grund av coronapandemin har lagen om stöd vid korttidsarbete fått en oerhört stor betydelse såväl samhällsekonomiskt som företagsekonomiskt och privatekonomiskt. Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts i tillämpningen av lagen under 2020 och coronapandemins utveckling har riksdagen fattat beslut om vissa tillfälliga regler rörande korttidsarbete som gäller under första halvåret 2021. Lagen om stöd vid korttidsarbete har också tillförts regler om ekonomiskt stöd till arbetsgivare för kompetensinsatser i samband med korttidsarbete. Stockholm i februari 2021 Tommy Iseskog