Bläddra

Kosmiska lektioner 4

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Kosmiska lektioner 4

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Denna pocket innehåller nya upplagor av småböckerna De levande väsendenas odödlighet, Mellan två världsepoker och Blad ur Guds bilderbok, med tillsammans sex artiklar. Martinus beskriver bland annat reinkarnationen och kretsloppsprincipen i kosmos. Enbart utifrån tanken om alla väsens odödlighet är det möjligt att påvisa att livet är rättfärdigt.

Martinus beskriver hur mänskligheten befinner sig i ett kosmiskt gigantkretslopps första mentala årstid, vintern. Att människans nuvarande mörka öde är en kosmisk ”snösmältning”, framkallad av ett kosmiskt kretslopps ”vår”. På ett poetiskt språk visar Martinus hur naturen uppenbarar de eviga sanningarna.

Kosmiska lektioner 4 innehåller följande sex artiklar:

  1. De levande väsendenas odödlighet
  2. Den andliga vetenskapens nödvändighet
  3. Primitivitet och övertro
  4. Mellan två värdsepoker
  5. Blad ur Guds bilderbok
  6. Pingstglans över livet