Bläddra
Sökresultat för Martinus... Rensa filter?

av: Edmund Husserl

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Den tyske filosofen Edmund Husserl (1859-1938) etablerade och utvecklade fenomenologin, en filosofisk riktning med ett djupgående och vittförgrenat inflytande över 1900-talets filosofiska tänkande och fortfarande ett område för livlig forskning. De europeiska vetenskapernas kris och den transcendentala fenomenologin är…
Köp här

Isbn: 9789172351066

Utgivningsår: 20201119

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av: Thorsten Dreyer

Box med 8 DVD-skivor på danska – ej textad! Allt eftersom åren går blir det färre och färre personer som faktiskt har mött Martinus. Detta råder dvd-boxen ”Martinus som vi kendte ham” nu indirekt bot på. På de 8 dvd-filmerna som boxen innehåller (totalt 9 timmars speltid) berättar en rad personer om deras möte…
Köp här

Isbn: 5706876680494

Utgivningsår: 20081201

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: 00

av: Institut Martinus

Denna bok har efter Martinus bortgång sammanställts av rådet för Martinus Institut och bygger på rådets samtal med Martinus och innehåller därutöver många referenser till hans verk. Boken upplyser om Martinus Instituts uppgifter och inre arbetsordning men ger därutöver inblickar i det tänkande som Martinus framhävde…
Köp här

Isbn: 9788721003975

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Eivor Martinus

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Strindberg och kvinnorna är ett välkänt tema i litteraturhistorien. “Lite djävul, lite ängel” visar en mångfasetterad bild av den store författaren. Redan tidigt hade han snarast en feministisk syn på kvinnors roll, rättigheter och ställning. I boken skildras ingående hans relationer till hans livs kvinnor:…
Köp här

Isbn: 9789173310390

Utgivningsår: 20070330

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Martinus

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Denna pocket innehåller nya upplagor av småböckerna De levande väsendenas odödlighet, Mellan två världsepoker och Blad ur Guds bilderbok, med tillsammans sex artiklar. Martinus beskriver bland annat reinkarnationen och kretsloppsprincipen i kosmos. Enbart utifrån tanken om alla väsens odödlighet är det möjligt att…
Köp här

Isbn: 9789187703096

Utgivningsår: 20151001

Utgivare: Världsbild förlag AB

Mediatyp: BC

av: Martinus

Kategorier: Alternativa trossystem Eklektiska och esoteriska religioner och trossystem Filosofi och religion Religion och tro
Enligt Martinus har människan nu kommit till det stadium i utvecklingen då hon själv ska bli medveten om varför hon finns till eller få svar på frågan ”Varifrån och varthän?”. Martinus presenterar en världsbild som spänner över alla livets områden, både på det materiella och det andliga planet, och som för…
Köp här

Isbn: 9789187703133

Utgivningsår: 20180505

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Eivor Martinus

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa och andliga ledare
Det finns sällan plats för mystiken i våra liv i dag. Vi är så vana vid att kunna få glasklara förklaringar på det mesta att dessa otillfredsställande funderingar ofta leder till irritation. I skuggan av ett helgon är en meditation över tro och tvivel. Sökandet efter det heliga leder sällan till något svar, men själva…
Köp här

Isbn: 9789189063730

Utgivningsår: 20210825

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Nils Kalén

Martinus och hans världsbild. En lättläst introduktion som ger en överskådlig bild av den kosmiska världsbilden.
Köp här

Isbn: 9789185132799

Utgivningsår: 20090228

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Presæntation af BIND 1 følger efter den almene tekst om X-Verket neden. Bogen indgår i "New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS" – formidlende en ny virkelighedsforståelse ud fra den intuitive erkendelse i Martinus Kosmologi, med fokus på menneskets og videnskabens store spørgsmål vedrørende Livet,…
Köp här

Isbn: 9788788652260

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BC

av: Martinus

Ödmjukhet är detsamma som självkännedom, insikt i den egna fullkomligheten och ofullkomligheten, och är vägen till all visdom. “Kring mina kosmiska analyser” visar vad som krävs för att förstå de kosmiska analyserna. “Gåvokultur”: En verklig gåva är ett givande som inte rymmer den minsta tanke…
Köp här

Isbn: 9789185132508

Utgivningsår: 20140101

Utgivare: Världsbild förlag AB

Mediatyp: BB

av: Martinus

Särtryck ur del 1 med bokens omslag. Här ger Martinus en inblick i de tankar som motiverat hans författarskap.
Köp här

Isbn: 9789185132485

Utgivningsår: 19830101

Utgivare: Världsbild förlag AB

Mediatyp: BF

av: Martinus

Kategorier: Ande, kropp och själ Ande, kropp och själ: tänkande och praktik Hälsa, relationer och personlig utveckling
Här presenterar Martinus sig själv och redogör för de omständigheter och händelser, de djupgående upplevelser, som en gång totalt förändrade hans liv och som satte honom i stånd att beskriva den kosmiska världsbilden.
Köp här

Isbn: 9789185132089

Utgivningsår: 20140101

Utgivare: Världsbild förlag AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Martinus egen berättelse om sin barndom och uppväxt och om de händelser som ledde fram till hans verksamhet som författare och introduktör av den kosmiska världsbilden. Boken illustreras av många bilder från Martinus liv och resor. I en efterskrift ger Tage Buch en bild av människan Martinus och utvecklingen av arbetet…
Köp här

Isbn: 9789185132928

Utgivningsår: 20121205

Utgivare: Världsbild förlag AB

Mediatyp: BC

av: Martinus

I Logik introducerar Martinus många av de tankegångar som förklaras mer djupgående i hans stora verk Livets Bog. Syftet med boken Logik är, att vi med utgångspunkt i våra egna erfarenheter ska lära oss tänka logiskt, det vill säga i samklang med naturen, med kärleken och livet, och förstå att ”allt är mycket gott”
Köp här

Isbn: 9789185132621

Utgivningsår: 20140101

Utgivare: Världsbild förlag AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Trettio personer som lärde känna Martinus personligen eller kom i nära kontakt med hans arbete berättar här om sina upplevelser. De ger en ögonvittnesskildring alltifrån den blygsamma början av Martinus arbete och fram genom åren. Genom dem kommer vi människan Martinus närmare. Som trettioåring hade Martinus en…
Köp här

Isbn: 9789185132911

Utgivningsår: 20121205

Utgivare: Världsbild förlag AB

Mediatyp: BC

av: Knud Højgaard

Under åren 1957–1960 reste Martinus sekreterare Erik Gerner Larsson tre gånger till Indien för att göra Martinus kosmologi känd i detta jätterike med sina uråldriga andliga traditioner. Till att börja med såg utsikterna mycket goda ut. Men händelserna tog så småningom en annan vändning.
Köp här

Isbn: 9788798547433

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Martinus

Kategorier: Alternativa trossystem Ande, kropp och själ Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Religion och tro Samtida icke-kristna och parakristna kulter och sekter
För att åskådliggöra de kosmiska principer som naturen och vår egen tillvaro vilar på har Martinus skapat ett flertal bildsymboler. De flesta är i färg. Den eviga världsbilden innehåller Martinus symbolbilder med utförliga förklaringar. Del 1 Innehåller 14 symbolplanscher med förklaringar: Guds ande över vattnet …
Köp här

Isbn: 9789185132522

Utgivningsår: 19860101

Utgivare: Världsbild förlag AB

Mediatyp: BB

av: Eivor Martinus

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
“Att minnas kärleken är att dö väl.” Att minnas sitt liv är en slags teknik, att plötsligt se mönster kan ge ny förståelse för det som hänt, bli en förklaring till att vi blev den vi blev. Och vi inser att vi bär våra släktingar inom oss, på gott och ont. Eivor Martinus har skrivit en personlig text, nära,…
Köp här

Isbn: 9789173319492

Utgivningsår: 20190220

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Martinus

Kategorier: Alternativa trossystem Eklektiska och esoteriska religioner och trossystem Filosofi och religion Religion och tro
Livets bok* är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön. Men kunskap är inte bara en fråga om fysiska fakta. Vi står inför en ny kunskapshorisont – insikten om att världsalltets materier och…
Köp här

Isbn: 9789185132331

Utgivningsår: 19800101

Utgivare: Världsbild förlag AB

Mediatyp: BB

av: Martinus

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Ju mer humaniteten eller förmågan att känna medlidande utvecklas, desto större blir förmågan att inte vilja göra andra levande väsen illa. Martinus förklarar att när denna förmåga blivit fullkomlig växer en ny förmåga fram, intuitionsförmågan. När intuitionsförmågan framträder fullt utvecklad och under viljans…
Köp här

Isbn: 9789185132935

Utgivningsår: 20131115

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Martinus

Det bibliska julevangeliet handlar inte endast om en historisk tilldragelse utan är även en symbol över jordmänniskans kosmiska öde. Jesusbarnets födelse i stallet symboliserar det gryende mänskliga medvetandet som utvecklar sig ur djurriket. Inom varje människa föds det ”kristusmedvetande” som så småningom ska omskapa…
Köp här

Isbn: 9789185132638

Utgivningsår: 20140101

Utgivare: Världsbild förlag AB

Mediatyp: BB

av: Ole Therkelsen

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
I Martinus och den nya världsmoralen ger Ole Therkelsen en bild av Martinus liv och under vilka förutsättningar Martinus verk kom till, vilka andliga inriktningar som var rådande och vilka personer som var av betydelse för Martinus. Boken är både lärorik och underhållande och innehåller bland annat avsnitt om Martinus…
Köp här

Isbn: 9789185132942

Utgivningsår: 20131001

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Magnus Olausson, Ingrid Strålfors, Anneli Welin, Eva-Lena Karlsson, Birgitta Martinus

Köp här

Isbn: 9789171006844

Utgivningsår: 20030523

Utgivare: Nationalmuseum

Mediatyp: BB

av: Martinus

Kategorier: Bibeltexter, urval och meditationer Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro
Att meditera är att tänka över livet. Vissa former av meditation kan ge upplevelser av kosmiska glimtar, men är inte alltid riskfria. En meditation utan mentala risker är bönen ”Fader vår”. “På kärlekens altare” behandlar bl.a. vår tids penningdyrkan, en orsak till kultursammanbrott. Boken innehåller även…
Köp här

Isbn: 9789185132584

Utgivningsår: 20140101

Utgivare: Världsbild förlag AB

Mediatyp: BB

av: Leif Pettersson

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
A completely New Understanding of Reality! Presenting FET, a new model that meets physicists' criteria for what they term 'The Theory of Everything' and provides answers to many unsolved mysteries of physics. FET describes the qualitative vacuum energies, the 'Fundamental Energies' in the zero-point…
Köp här

Isbn: 9789197987912

Utgivningsår: 20121201

Utgivare: NCP X-AIONS - New Cosmic Paradigm

Mediatyp: BC

av: Martinus

En ny världskultur håller på att födas. Orientering om grunddragen i den kosmiska världsstrukturen. Vetenskapen kommer att utvecklas till “kärleksvetenskap”. En framtida demokratisk världsregering blir nödvändig som garant för freden och humana förhållanden för alla.
Köp här

Isbn: 9789185132348

Utgivningsår: 19800101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Martinus

Ordet ”kärlek” förknippar vi normalt med förälskelse och parförhållanden. Men det är bara begränsade uttryck för denna centrala livsfunktion: inom varje människa utvecklas också förmågan till en osjälvisk kärlek, som riktar sig mot allt och alla. Martinus visar hur medvetandeutveckling, sympatiförmåga och sexualitet…
Köp här

Isbn: 9789185132645

Utgivningsår: 20140101

Utgivare: Världsbild förlag AB

Mediatyp: BB

av: Martinus

Boken innehåller tre artiklar: “Livets skæbnespil” beskriver hur vi på en och samma gång är skådespelare, åskådare och blivande medregissör i livets ödesspel. “Den store fødsel” behandlar hur dödsfruktan och livsupplevelsen kommer att förändras efter “den stora födelsen”. Den tredje…
Köp här

Isbn: 9788741878591

Utgivningsår: 19910101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Martinus

Kategorier: Alternativa trossystem Filosofi och religion Religion och tro Samtida icke-kristna och parakristna kulter och sekter
Föreställningen om en vred och straffande Gud är inte i kontakt med verklig kristendom, som är att leva tolerant och med kärlek till medvarelserna. Själviskhet är avgudadyrkan, osjälviskhet är gudsdyrkan.
Köp här

Isbn: 9789185132157

Utgivningsår: 19670101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Ole Therkelsen

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biovetenskap Evolution Matematik och naturvetenskap
Darwin uzima kao polazišnu tocku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; inteligentni dizajn pokušava na cisto znanstveni nacin pokazati da iza citavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavac kemije i biologije, predstavlja treci model…
Köp här

Isbn: 9789535550006

Utgivningsår: 20100801

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Eva Mosegaard Amdisen

Kategorier: Barn och ungdom: biografier Barn och ungdom: musik Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
Marcus och Martinus slog igenom 2012 när de vann en talangtävling i Norge. Då var de bara tio år och sedan förändrades mycket i deras liv. Plötsligt blev de berömda. I den här boken får vi veta mer om deras liv, både som stjärnor på scenen och som två vanliga killar. Den här boken ingår i vår serie ”Fakta om …”. Det är…
Köp här

Isbn: 9789188789778

Utgivningsår: 20180205

Utgivare: Nypon förlag

Mediatyp: AC

av: Martinus

Ett introduktionshäfte som bl.a. innehåller Martinus artiklar “Den kosmiska världsbilden i fickformat” och “Reinkarnationsprincipen”. Omslag med två symbolbilder i färg.
Köp här

Isbn: 9789185132676

Utgivningsår: 19950601

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Martinus

Kategorier: Alternativa trossystem Eklektiska och esoteriska religioner och trossystem Filosofi och religion Religion och tro
Livets bok* är Martinus stora, centrala verk. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön. Men kunskap är inte bara en fråga om fysiska fakta. Vi står inför en ny kunskapshorisont – insikten om att världsalltets materier och…
Köp här

Isbn: 9789187703188

Utgivningsår: 20201001

Utgivare: Världsbild förlag AB

Mediatyp: BB

av: Martinus

Människans förmåga att tro på religiösa auktoriteter avtar. Förhållandet till sanningen baseras i stället alltmer på fakta, vetande och egen erfarenhet. Om innebörden i begreppet ”Kristi återkomst”.
Köp här

Isbn: 9789185132355

Utgivningsår: 20140101

Utgivare: Världsbild förlag AB

Mediatyp: BB

av: Martinus

Kategorier: Alternativa trossystem Ande, kropp och själ Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Religion och tro Samtida icke-kristna och parakristna kulter och sekter
För att åskådliggöra de kosmiska principer som naturen och vår egen tillvaro vilar på har Martinus skapat ett flertal bildsymboler. De flesta är i färg. Den eviga världsbilden innehåller Martinus symbolbilder med utförliga förklaringar. Del 2 Innehåller 11 symbolplanscher med förklaringar: Reinkarnation, kretslopp och…
Köp här

Isbn: 9789185132669

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Världsbild förlag AB

Mediatyp: BB

av: Martinus

Boken består av fyra artiklar: “Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed” handlar om djurrikets livsprincip och hur människans förstärkta intelligens skapar ett djävulsmedvetande. Samtidigt visas också hur detta är en del av vägen mot ljuset. I artikeln “Udødelighed” beskriver Martinus att dyrka…
Köp här

Isbn: 9788741878676

Utgivningsår: 19910101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Martinus

Den bibliska berättelsen om ”den förlorade sonen” symboliserar förhållandet mellan ”Fadern” och ”sonen”, mellan Gudomen och de levande väsendena. Bönens funktion är att bli till ett levande samtal eller en korrespondens med det universella väsen som vi lever i. Utförlig förklaring av bönen ”Fader vår”.
Köp här

Isbn: 9789185132195

Utgivningsår: 19700101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Martinus

Kategorier: Alternativa trossystem Ande, kropp och själ Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Religion och tro Samtida icke-kristna och parakristna kulter och sekter
Den intellektualiserade kristendomen är en samling efterlämnade, oavslutade manuskript av Martinus från en period på 1970-talet och till hans bortgång 1981. Martinus förberedde då den första offentliga publiceringen av sina verk med den gemensamma överordnade titeln ”Tredje testamentet”. Han berättar närmare om sin…
Köp här

Isbn: 9789187703102

Utgivningsår: 20160325

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB

av: Martinus

Kategorier: Alternativa trossystem Eklektiska och esoteriska religioner och trossystem Filosofi och religion Religion och tro
Livets bok* är Martinus stora, centrala verk.. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk människan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom vetenskapens rön. Men kunskap är inte bara en fråga om fysiska fakta. Vi står inför en ny kunskapshorisont – insikten om att världsalltets materier och…
Köp här

Isbn: 9789185132683

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Världsbild Förlag AB

Mediatyp: BB