Bläddra

Kriminologiska perspektiv på Bedrägerier och ekonomisk brottslighet

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi

Kriminologiska perspektiv på Bedrägerier och ekonomisk brottslighet

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
Boken behandlar en av vår tids dominerande brottstyper: bedrägerier och ekonomisk brottslighet.
- Den tar ett samlat grepp på bedrägerier och ekonomisk brottslighet.
- Den är unik i sitt slag då en motsvarande introduktion eller orientering på området saknas på svenska.
- Den är pedagogisk uppbyggd med exempel från fältet och vetenskaplig forskning.

Läs mer
Bedrägerier och ekonomisk brottslighet ingår i serien Kriminologiska perspektiv på ...
Boken behandlar vår tids dominerande brottstyper - allt från kort-, romans- och investeringsbedrägerier till insideraffärer och storbolagskarteller. Dessa brott slår ofta hårt, är svåra att upptäcka och i regel besvärliga att utreda. Boken presenterar en samlad bild av denna variationsrika typ av brott och redovisar aktuell forskning. Bland annat diskuteras följande frågor:
- Vad skiljer bedrägerier från annan ekonomisk brottslighet?
- Varför begår människor dessa brott?
- Vilka faktorer möjliggör brotten?

Boken riktar sig till alla som vill ha en grundläggande orientering i forskningen om bedrägerier och ekonomisk brottslighet. Den är särskilt lämplig för utbildningar inom exempelvis kriminologi, juridik, psykologi, sociologi och socialt eller polisiärt arbete. Boken kan också med fördel användas för vidareutbildning inom företag, myndigheter och föreningsliv som kommer i kontakt med dessa typer av brott.

Om författarna
Oskar Engdahl är docent i sociologi, viceprefekt och utbildningsansvarig vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Hans forskning är främst inriktad mot ekonomisk brottslighet, arbetsplatsstölder och åtgärder mot brott. Han har även studerat framväxten av skatteparadis och finansiella offshore-marknader i världsekonomin.