Bläddra

Kriminologiska perspektiv på Dödligt skolvåld

Köp här

Kriminologiska perspektiv på Dödligt skolvåld

Köp här
Dödligt skolvåld ingår i serien Kriminologiska perspektiv på ... och belyser svenska händelser av dödligt eller potentiellt dödligt skolvåld.

Ger en samlad bild av dödligt skolvåld i Sverige.
- Kombinerar rättsligt material och vetenskaplig litteratur.
- Kan användas för att belysa likartade händelser, som attacker i köpcentrum eller synagogor.
- Visar hur liknande händelser kan förhindras – och hur man kan begränsa följderna när de väl inträffar.

Boken är lämplig för utbildning inom exempelvis kriminologi, juridik, psykologi, sociologi och socialt eller polisiärt arbete. Den kan med fördel användas som fortbildning för professionella inom rättsväsende och brottsförebyggande arbete.

Om författarna
- Charlotta Thodelius har en filosofie master i kriminologi och är fil.dr i arkitektur.
- Peter Währborg är leg. läkare, professor i beteendemedicin, sociolog, leg. psykolog (fil.dr) och psykoterapeut.
- Hans-Olof Sandén är jurist och polismästare och verksam som rättschef för polisen i Väst.
- Carl Besslinger är kommunpolis i Stenungsund och har varit verksam som polis i 36 år som exempelvis ordningspolis, utredare och inom personskydd.