Bläddra

Kriminologiska perspektiv på genus & brott

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Genusvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialtjänst, välfärd och kriminologi

Kriminologiska perspektiv på genus & brott

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Genusvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
Boken tar upp betydelsen av ett genusperspektiv och ger ett unikt helhetsgrepp på genus och brott, där tre perspektiv står i fokus: orsaker till brott, offer för brott och samhällets kontroll av brott. Aktuell forskning inom området presenteras, varvat med tydliga exempel för ökad åskådlighet.

Läs mer
Boken belyser frågor som:
- Vilken betydelse har genus för orsaker till brott?
- Har genus betydelse för samhällets kontroll av brott och brottslingar?
- Hur hör genus samman med offerskap och brott?
- Vilka möjligheter och begränsningar finns det med ett genusperspektiv inom kriminologin?

Boken vänder sig till studenter på utbildningar inom exempelvis kriminologi, socialt arbete och sociologi. Den kan med fördel användas som fortbildning av professionella inom rättsväsende, socialt arbete och liknande områden. Även forskare inom dessa områden kan ha utbyte av att läsa boken liksom en intresserad allmänhet.

Sagt om boken
Det kriminologiska fältet är verkligen i behov av en introducerande bokserie på svenska och Genus och brott av Tove Pettersson är en passande start för serien.
Micael Björk, professor i sociologi

Om författarna
Tove Pettersson är professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Utöver frågor om genus och brott har hennes forskning bland annat handlat om ungdomar placerade på särskilda ungdomshem och polisens arbete riktat mot ungdomar.