Bläddra

Kriminologiska perspektiv på terrorbrott

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi Terrorism, väpnad kamp

Kriminologiska perspektiv på terrorbrott

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi Terrorism, väpnad kamp

Här ges en bred introduktion till terrorbrott och vägleder läsaren vidare in i terrorismstudiernas mångfacetterade och bitvis splittrade värld.

Syftet med boken är att tillhandahålla en introduktion till terrorism, på svenska och med ett delvis svenskt perspektiv. Terrorforskning (terrorism studies) förenar många olika discipliner och kan bedrivas ur många olika perspektiv.

I den här boken kommer de politiska och militärhistoriska perspektiven att få en mindre roll, fokus kommer i stället att ligga på terrorism och människan. Perspektiven i boken rör sig mellan de individer, grupper och organisationer som begår, understödjer, bekämpar eller drabbas av terrorism.

Boken

  • stimulerar läsaren till eget tänkande genom att på ett konkret och lättbegripligt sätt presentera olika teorier och konflikter i ämnet
  • ger olika perspektiv på kunskapsmässiga, praktiska, normativa och etiska problem kring ämnet terrorism
  • beskriver de individer, grupper och organisationer som begår, understödjer, bekämpar eller drabbas av terrorism, såväl i Sverige som internationellt.

Boken är lämplig för högskoleutbildningar inom flera områden: kriminologi, juridik, psykologi, sociologi och på polisprogrammet. Den kan även med fördel användas av yrkesverksamma inom dessa områden och av andra som intresserar sig för ämnet.

Sagt om boken

"Arbetet mot terrorism och våldsbejakande extremism står ständigt inför nya utmaningar: Förutsättningarna ändras fort i takt med politiska händelser och teknologisk utveckling. Boken Kriminologiska perspektiv på terrorbrott sammanfattar på ett lättillgängligt sätt ny kunskap om aktuella utmaningar och kan med fördel användas för att bilda och fortbilda såväl studenter som yrkesverksamma."
Jenny Yourstone, dr i psykologi och med mångårig erfarenhet av forskning om våldsbrott och arbete mot extremism.

Om författaren

Katie Cohen är psykolog och analytiker på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, där hon bland annat bedriver forskning om våldsbejakande extremism och sociala medier, terrorhotbedömningar och terroristpropaganda.