Bläddra

Kriminologiska teorier : och hur man använder dem

Kategorier: Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här

Kriminologiska teorier : och hur man använder dem

Kategorier: Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här
Denna grundbok presenterar olika teorier inom området kriminologi, både innehållsmässigt och i tillämpad form, där vi får möta olika per­­s­pektiv och tankesätt. Boken behandlar först vad en teori egentligen är, därefter presenteras några av dem: teorin om rationella val, kontroll­teori, resiliensteori kopplat till risk- och skyddsfaktorer, en över­­sikt över kritisk kriminologi och, på samma tema, Chambliss konfliktteori om strukturella motsättningar samt om kulturkriminologi i Durkheims anda. Ett kapitel resonerar även kring vad litterärt och bildmässigt berättande kan säga kriminologisk forskning. Sist men inte minst presenteras ett intersektionalitetsperspektiv i kriminologin, ett pers­pektiv som bland annat används i ett kapitel för att analysera Christies teori om ideala offer.

Det finns naturligtvis fler teorier och fler sätt att använda teori. Med hjälp av den här boken kan du få syn på många olika infallsvinklar för att få idéer att sätta igång själv. Olika kapitel, teorier och idéer visar olika sätt att ta sig an att försöka förstå verkligheten. Använd dessa för att stimulera dina egna tankar och din egen förmåga att teoretisera.

Boken vänder sig till dig som ska skriva uppsats eller andra arbeten och funderar över teorins roll i arbetet. Framför allt vänder den sig till kriminologistudenter, men även du som studerar till socionom eller polis kan finna inspiration i boken.