Bläddra

av: Jerzy Sarnecki

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Varför straffar vi för narkotika- men inte för alkoholbruk? Begås det fler mord i Sverige i dag än på 1500-talet? Hur ser sambandet mellan fattigdom och brottslighet ut? Kan man bli kriminell på grund av skador på vissa delar av hjärnan? Varför har brottsligheten ökat i Sverige men inte i Japan? Går det att förstå…
Köp här

Isbn: 9789144102641

Utgivningsår: 20140828

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jerzy Sarnecki

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Introduktion till kriminologi är en uppskattad lärobok som i sin tredje upplaga har delats upp i två volymer. I volym I ligger fokus på kriminologins kunskaper om brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker. I föreliggande volym II riktas i stället blickarna mot samhällets reaktion på brottslighet – mot…
Köp här

Isbn: 9789144102658

Utgivningsår: 20150818

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Henrik Tham

Kategorier: Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
I Kriminalpolitik. Brott och straff i Sverige sedan 1965 presenteras kriminalpolitikens förändring i förhållande till brottslighetens utveckling. Även om gängrelaterade skjutningar dominerar debatten sedan mitten av 2010-talet, har i ett lite längre perspektiv brottsökningen…
Köp här

Isbn: 9789139026631

Utgivningsår: 20220525

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Henrik Tham

Kategorier: Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
I Kriminalpolitik. Brott och straff i Sverige sedan 1965 presenteras kriminalpolitikens förändring i förhållande till brottslighetens utveckling. I ett lite längre perspektiv har brottsökningen planat ut, våldsbrotten inte ökat och ungas brottslighet minskat. Kriminalpolitiken har under samma tid påtagligt ändrat…
Köp här

Isbn: 9789139208808

Utgivningsår: 20180201

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Leandro Schclarek Mulinari

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
In this study, questions of crime are used as a means to explore the relation between race and the social order. The aim is to empirically and theoretically expand the criminological understanding of racism as a structural phenomenon. Anchored in critical criminology, and particularly the work of cultural theorist…
Köp här

Isbn: 9789179110161

Utgivningsår: 20200506

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Jan Olsson, Thomas Kupper, Marianne Almström, Marie-Louise Raväng

Kategorier: Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Naturvetenskaplig specialisering är ett ämne i det nya gymnasiet som möjliggör en fördjupning inom ett valbart naturvetenskapligt kunskapsområde. Kriminalteknik är ett sådant område där kunskaper i biologi, kemi, fysik och matematik kan tillämpas. Det centrala innehållet för kursen Naturvetenskaplig specialisering (se…
Köp här

Isbn: 9789172235687

Utgivningsår: 20140815

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Kim Larsson

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Styckmordet/epilogen är den slutgiltiga boken om utredningen av “Styckmordet” (da Costa-fallet/1984). Författaren har arbetat med boken i två år, och han har tagit fram information som har varit helt okänd för allmänheten. Denna bok beskriver “den glömda utredningen”, den utredning som borde ha…
Köp här

Isbn: 9789174636673

Utgivningsår: 20150310

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Lämnar en rad förslag för att utredningsverksamheten enligt lagen (2007:606) om utredningar avseendevissa dödsfall, förkortad LUD, ska bli mer effektiv och ändamålsenlig. För att klargöra vad utredningsverksamheten ska leda till tydliggörs att syftet med utredningarna är att ge regeringen underlag för att fatta beslut…
Köp här

Isbn: 9789138246849

Utgivningsår: 20171018

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Systematisk förföljelse, eller stalkning, är ett beteende som innebär att en person upprepade gånger utsätter någon annan för hot, våld eller trakasserier. För att förbättra skyddet mot stalkning gjordes i oktober 2011 vissa ändringar i den dåvarande lagen om besöksförbud. Brå har haft i uppdrag av regeringen att följa…
Köp här

Isbn: 9789187335389

Utgivningsår: 20150123

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Lättare för brottsbekämpande myndigheter att få tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation när kriminella för att undvika avlyssning byter sin telefon eller sitt sim-kort. I vissa kriminella sammanhang är det vanligt att byta telefon eller att använda…
Köp här

Isbn: 9789138247884

Utgivningsår: 20180411

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsutredning Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Genom att besluta om förundersökningsbegränsning kan polis eller åklagare, under vissa förutsättningar, avstå från att inleda en brottsutredning eller lägga ned en pågående brottsutredning. Verktyget infördes för att rationalisera brottshandläggning, i synnerhet för brott begångna av brottsaktiva personer; det innebär…
Köp här

Isbn: 9789187335938

Utgivningsår: 20180306

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsorsaker och brottsförebyggande Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
The report is based on questionnaire responses and interviews with residents in socially disadvantaged areas. Theresidents describe, among other things, the extent to which they: have confidence in the police and courts feel safe in their neighbourhoods are willing to telephone the police, identify perpetratorsto the…
Köp här

Isbn: 9789188599032

Utgivningsår: 20180619

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Petter Asp

Kategorier: Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
This is the second volume published as a result of the project “Towards an Area of Freedom, Security and Justice”. The first volume (The Substantive Criminal Law Competence of the EU, published at the end of 2012) dealt with the substantive criminal law cooperation of the EU, with special focus on the question of…
Köp här

Isbn: 9789185985081

Utgivningsår: 20160216

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Kommittén har utrett behovet av en fristående myndighet som granskar Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kriminalvården. Kommittén menar att det finns ett behov av en ny myndighet som kontrollerar att polis och kriminalvård uppfyller de krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter. Kommittén föreslår att…
Köp här

Isbn: 9789138243091

Utgivningsår: 20150612

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Organiserad brottslighet Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
I rapporten presenteras resultaten från en webbenkät om otillåten påverkan riktad till samtliga åklagare och samtliga domare i tingsrätt och länsrätt. Jämförelser görs också mellan utsattheten för de båda grupperna av domare och åklagare från Åklagarmyndigheten respektive Ekobrottsmyndigheten. Till detta kommer…
Köp här

Isbn: 9789186027315

Utgivningsår: 20090622

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Seppo Penttinen, Yrsa Stenius

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsutredning Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Vi känner den som ÅRHUNDRADETS RÄTTSSKANDAL, historien om Sture Bergwall (alias Thomas Quick) som åren 1994–2001 dömdes skyldig till åtta mord han inte skulle ha begått men däremot erkänt i bekännelser som var så falska att ett barn borde ha genomskådat dem. Enligt den gängse föreställningen om rättsskandalen fälldes…
Köp här

Isbn: 9789163963803

Utgivningsår: 20180329

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Rapporten följer upp de nya straffbestämmelse om olaga förföljelse i brottsbalken, som infördes den 1 oktober 2011. Bestämmelsen ska fånga upp de fall som inte uppfyller kriterierna för grov frids- respektive kvinnofridskränkning, och samtidigt ge denna typ av brottslighet ett högre straffvärde. Brå har fått i uppdrag…
Köp här

Isbn: 9789187335372

Utgivningsår: 20150123

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC