Bläddra

Kris och potentiellt trauma : förstå och stötta utsatta barn i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Kris och potentiellt trauma : förstå och stötta utsatta barn i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Förskolan är en viktig arena för att möta och fånga upp de barn som på något sätt upplevt en svår händelse. Genom att agera i tid och känna till tecken på när ett barn har drabbats av en kris eller ett potentiellt trauma (som följd av till exempel en naturkatastrof, svår bilolycka, krig, genom bristande omsorg eller att förlora en närstående) kan förskolans pedagoger i många fall bli helt avgörande för barnets kognitiva, sociala och emotionella utveckling.

I boken ger författarna en tydlig introduktion kring kris och potentiellt trauma hos yngre barn. På ett överskådligt sätt återger de kännetecken på ett potentiellt trauma och hur individuella förutsättningar påverkar barn i utsatthet. De delar med sig av de strategier, förhållningssätt och metoder som på ett tidigt stadium kan göra stor skillnad för utsatta barns lärande och utveckling, såväl på kort som lång sikt. 

Du får ta del av konkreta praktikexempel och hur leken kan användas som stödinsats. Avslutningsvis finns material och hjälpmedel för att kunna samtala med barnen om det svåra de varit med om. 

Boken vänder sig till yrkesverksamma barnskötare, förskollärare och rektorer som vill stötta och förstå barn som befinner sig i utsatta situationer.

Céline Nordenhed är leg. förskollärare, lärare och specialpedagog med lång erfarenhet av arbete inom både förskola och skola, bland annat som specialpedagog, förskolechef och skolchef.

Anna Röst Riben är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och har arbetat med personalutbildning, som barnpsykolog i förskola och skola samt nu på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM).