Bläddra

Kristen på goda grunder : om sanning i en tid av tvivel

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro

Kristen på goda grunder : om sanning i en tid av tvivel

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
I Kristen på goda grunder belyses frågorna om Gud och det onda, vetenskap och tro. Bibelns trovärdighet och frågan om Jesus är unik i relation till alla andra religioner.
Intresset för andlighet växer i vår tid, samtidigt som frågan "Vad är sant?" ofta får stryka på foten för frågor som "Känns det rätt?" eller "Vad ger det mig?" Mot den bakgrunden är Kristen på goda grunder en angelägen bok.
Här vänder sig Stefan Gustavsson, direktor för CredoAkademin , till alla som brottas med livsfrågorna och söker efter sanningen som grund för sitt liv. Författaren belyser några av de viktigaste argumenten för kristen tro men också de klassiska invändningarna mot den. Frågorna om Gud och det onda, vetenskap och tro, Bibelns trovärdighet och frågan om Jesus är unik i relation till andra religioner.