Bläddra

av: Magnus Malm

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro
Det här är inte en bok för att ytterligare höja kompetensnivån så att vi kan pressa oss att bli ännu bättre ledare och leverera ännu mer resultat. Det är en varsam vägledning tillbaka till den källa som alltför ofta har blivit skymd och övertäckt av både sekulära och andliga ledarroller.  Hur kan vi leda andra om vi…
Köp här

Isbn: 9789177770688

Utgivningsår: 20181115

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Derek Prince

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Vet du vilka krafter som påverkar ditt liv från dag till dag? Upplever du eller din familj återkommande sjukdomar eller olyckor? Befinner du dig ofta under mentalt, emotionellt eller ekonomiskt tryck? Är dina nära relationer kaotiska? Undrar du varför andra upplever framgång så lätt men den verkar gäcka dig?…
Köp här

Isbn: 9788292373590

Utgivningsår: 20160915

Utgivare: XP Media, DPM International, Wydawnictwo ARKA

Mediatyp: BC

av: Martin Lönnebo

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Martin Lönnebo firar med Hjärtats nycklar sin åttioårsdag i sällskap av alla dem han genom åren umgåtts med som författare och läsare, som vän, själavårdare och förkunnare. I Storkågeträsk bjuder han på ett storstilat bondkalas med västerbottniska delikatesser som palt, syltefläsk och kaku. Men inte bara mat och dryck.…
Köp här

Isbn: 9789152633106

Utgivningsår: 20100218

Utgivare: Cordia

Mediatyp: BB

av: Benny Hinn

Kategorier: Andra frikyrkosamfund och evangeliska kyrkor Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro
Benny Hinn är helandeevangelist vars tjänst har sitt huvudsäte i Grapevine, Texas. Hans medryckande förkunnelse når hela USA och hans böcker trycks i hundratusentals exemplar på en rad olika språk.
Köp här

Isbn: 9789188430182

Utgivningsår: 20170219

Utgivare: Livets Ords Förlag, Scandinavian Book

Mediatyp: BC

av: Björn Håkonsson

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
?Så levde de lyckliga i alla sina dagar …? Så slutar alltid sagorna. Men hur lyckades de med det? Välkommen att göra en psykologisk djupdykning i några färgstarka bibliska äkta pars relationer och i några klassiska sagohjältars inre liv. Där får vi möta sunda och sjuka relationer, trohet och otrohet, omognad och…
Köp här

Isbn: 9789185608447

Utgivningsår: 20140422

Utgivare: Catholica

Mediatyp: BB

av: Joel Backman

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Nyckeln till en utgivande livsstil Lär dig hitta nycklarna till ett leva en mer utgivande livsstil, samtidigt som du undviker onödiga fallgropar som både kan skada dig och hindra dig från att uppleva välsignelsen av generositet. Joel Backman är pastor och föreståndare i Elimkyrkan i Eskilstuna, där han också lever med…
Köp här

Isbn: 9789188771360

Utgivningsår: 20190329

Utgivare: Semnos förlag

Mediatyp: BC

av: Lisa Bevere

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
En lejoninna reser sig från sin sömn – en magnifik bild på styrka, passion och skönhet. Hennes blotta närvaro härskar över landskapet och beskyddar hennes ungar. I lejonflocken utgör lejoninnorna tillsammans en kreativ och strategisk styrka att räkna med. I boken Väck upp lejoninnan beskriver författaren Lisa…
Köp här

Isbn: 9789188698582

Utgivningsår: 20130701

Utgivare: Södermalmmedia bokförlag, WaterBrook, Scandbook

Mediatyp: BB

av: Mikael Mogren

Kategorier: Andaktsliv, riter och ceremonier Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Hemma i heliga rum ger referenser till kulturhistoria, vardagsliv och kristen tro. Kapitlen är som intensiva samtal med associationer till kultur- och kyrkohistoria. Texten är personlig och rakt på. Vad är det att fira gudstjänst och varför gör vi som vi gör? Vad betyder kyrkorummet för mig och andra? ”Det går att…
Köp här

Isbn: 9789152634257

Utgivningsår: 20150420

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Johan Reftel

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Med evig kärlek 4 innehåller korta, lättillgängliga andaktstexter för tonåringar och vuxna. Passar bra för den ”nykristne” eller den som inte är så van vid att läsa andaktsböcker. Utmärkt gåva till faddrar, alphagruppsdeltagare och frivilligledare.
Köp här

Isbn: 9789173153690

Utgivningsår: 20120802

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BC

av: Sunday Adelaja

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Varför förbiser människor med enorm potential sitt livs chans att förverkliga fullföljandet av sin kallelse med sina gåvor och förmågor? Vad hindrar dem från att gå in i Guds kallelse och att utföra detta konststycke, som endast de är behöriga att utföra? Svaren på dessa och andra frågor hittar du i denna bok.
Köp här

Isbn: 9789186705053

Utgivningsår: 20110406

Utgivare: True Media

Mediatyp: BC

av: Fredrik Beverhjelm, Rickard Bonnevier

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna sakrament Religion och tro
Gummibibeln – Konfirmandbibeln 2.0 är en slitstark, ungdomlig konfirmandbibel som innehåller Bibeln 2000 med krokar i form av musik, film, affisher och frågor. »Loggboken« som är skriven av Fredrik Beverhjelm och Rickard Bonnevier hjälper konfirmanden att bygga en egen relation till bibeltexten. Gummibibeln…
Köp här

Isbn: 9789152635742

Utgivningsår: 20140404

Utgivare: Verbum

Mediatyp: BC

av: Peter Halldorf

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Allt fler upptäcker hur kyrkoåret kan skänka rytm och riktning åt det kristna livet och kyrkans gudstjänst. Firandet av de stora högtiderna – Julen, Påsken, Pingsten – är långt mer än ett sätt att högtidlighålla minnen från det förflutna. I tillbedjan och gudstjänst sammanflätas våra liv med Kristi liv i…
Köp här

Isbn: 9789173871112

Utgivningsår: 20110523

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

av: Francis Chan, Mark Beuving

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Du är skapad för att göra lärjungar. “Ett enkelt, praktiskt, bibelgrundat, användbart och personligt präglat verktyg som lämpar sig för Jesu lärjungar som vill göra Jesu lärjungar.” – från förordet av David Platt. Jesus gav sina efterföljare ett bud: “Följ mig.” Och ett löfte: “Jag…
Köp här

Isbn: 9789178669172

Utgivningsår: 20131008

Utgivare: Livets Ords Förlag, David C Cook, Bookwell

Mediatyp: BC

av: Tommy Lilja

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Jesus är skapelsens Herre, allt är skapat i, till och genom Honom. Han har gett dig makten att använda hans namn. Skapelsekoden, namnet Jesus, kan ta dig dit du är kallad att vara och bli det du är förutbestämd att bli. Ur innehållet: Skapelsekoden – hur du får tillgång till kombinationslåset. Universums rangordning –…
Köp här

Isbn: 9789187827099

Utgivningsår: 20141111

Utgivare: Semnos förlag

Mediatyp: BC

av: Steven Furtick

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
“En sjumilavandring tillsammans med Jesus” skrevs på plats i det heliga landet, med syftet att föra läsaren in i en djupare förståelse av Jesus Kristus och hans försoningsverk. I boken visar Steven Furtick hur Jesu sista ord också är milstolpar på vår resa i relationen med Gud. Det är en livslång resa där…
Köp här

Isbn: 9789188430212

Utgivningsår: 20170301

Utgivare: Livets Ords Förlag, The Crown Publishing Group, ScandBook AB

Mediatyp: BC

av: Sarah Shaw

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Så många människor runt om i världen har varit utsatta för övergrepp, och ofta förtigs och tystas deras smärta ner. Den kvinna som skrivit den här boken har tack lov beslutat sig för att låta sin smärta bli synlig i Jesu Kristi ljus. Genom att göra det har hon fått uppleva ett fullständigt helande – och jag tror…
Köp här

Isbn: 9789197977609

Utgivningsår: 20111001

Utgivare: Stiftelsen Ellel Ministries Sverige, Sovereign World Ltd

Mediatyp: BH

av: Martin Luther

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna sakrament Religion och tro
Det är i synnerhet två läror som Luther driver i denna skrift: 1. Brödet och vinet i nattvarden är Kristi kropp och blod och 2. Detta sakrament är evangelium. Denna skrift från 1523 ingår i den diskussion, som Luther förde med de böhmiska bröderna. Denna skrift ingår bland dem som i Konkordieformeln omnämnes såsom…
Köp här

Isbn: 9789185454167

Utgivningsår: 19800901

Utgivare: Bokförlaget Reformatio, Svantessons Boktryckeri AB

Mediatyp: BC

av: Carin Bergström

Kategorier: Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro Socialhistoria och kulturhistoria
“Hennes bok är späckad med detaljer. Samtidigt blir de stora linjerna tydliga … ger en bild av vad Sverige har varit, och det ger en bild av Sverige idag.”Maria Küchen, SR Obs i P1 Det finns över 3 500 kyrkor i Sverige. Under nästan ett millennium har de spridit inte bara den kristna läran utan också…
Köp här

Isbn: 9789127143326

Utgivningsår: 20150905

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC

av: Joel Halldorf

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Tålamod och längtan innehåller 30 korta, reflekterande texter, tänkta att kunna läsas som daglig andakt. Texterna utgår från ett bibelord, och följs sedan av en personlig reflektion och avslutas med en bön. Boken har två brännpunkter: kyrkans liv och den moderna vardagen. Joel Halldorf vill genom sina texter visa hur…
Köp här

Isbn: 9789173153706

Utgivningsår: 20130125

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BB

av: Steven Furtick

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Är du redo att öppna dig för möjligheten att Gud har en vision för ditt liv som är större? Vi upplever alla stunder då vi grips av en längtan efter att känna att det vi gör skulle ha större betydelse. Att vilka vi är skulle ha större betydelse. Bibeln antyder att den känslan bottnar i den kallelse som Jesus gav oss…
Köp här

Isbn: 9789178668939

Utgivningsår: 20130424

Utgivare: Livets Ords Förlag, Crown Publishing Group

Mediatyp: BB

av: Charles Stanley

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
En bok av Dr. Charles Stanley, som är en av USA:s mest kända och respekterade pastorer och författare till många bästsäljande böcker. Livet behöver inte alltid vara besvärligt eller en ständig kamp. Det kan vara ett spännande äventyr, men allt börjar när vi studerar Hans Ord… Under mer än 50 år i kristen tjänst…
Köp här

Isbn: 9789186735050

Utgivningsår: 20111001

Utgivare: Semnos förlag, Thomas Nelson

Mediatyp: BC

av: Else Blomgren, Pekka Mellergård, Cecilia Nahnfeldt, Håkan Stenow

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Boken Nåd i realtid behandlar ämnet nåd. Vad är nåd i vår tid? Vad är nåd i vanliga människors liv? Kan nåden finnas utanför kyrkan? Vad händer med en människa som möter nåd? Hur är det i samhället i stort, som i arbetslivet – ska det finnas nåd där? Och vad innebär det att tro på en nådig Gud? Detta är några av de…
Köp här

Isbn: 9789152636459

Utgivningsår: 20170201

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Ted Harris, Carolina Johansson

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Vad kan en tiggarmunk från 1200-talets Umbrien ha att säga till 2000-talets svenskar om livet? Prästen Ted Harris och journalisten Carolina Johansson utforskar tillsammans en livsinställning som har påverkat människor över hela världen i 800 år och gör det än idag — den helige Franciskus längtan efter…
Köp här

Isbn: 9789173872720

Utgivningsår: 20130409

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

av: Simon Holst

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Den kristna tron är inte bara en samling goda tankar utan en övernaturlig verklighet. Guds tanke är inte bara att vi ska hanka oss fram här på jorden utan att vi ska få del av hans kraft och leva det liv som Jesus levde här på jorden. Nyckeln till detta liv är relationen med en person, den helige Ande.
Köp här

Isbn: 9789178669226

Utgivningsår: 20131206

Utgivare: Livets Ords Förlag, Bookwell

Mediatyp: BC

av: Sören Dalevi

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro Reportage och samlingar av journalistiska texter
Som biskop får Sören Dalevi ofta frågor och funderingar från människor han möter, och varje månad skriver han en krönika i Nya Wermlands-Tidningen (NWT) som berör dessa tro- och livsfrågor på olika sätt. Har alla människor lika värde? Finns djävulen? Finns änglar? Varför firar vi påsk? Hur är man egentligen om man är…
Köp här

Isbn: 9789188435712

Utgivningsår: 20181227

Utgivare: Votum & Gullers Förlag

Mediatyp: BB

av: Judah Smith

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Det är ett sätt att se förbi det ytliga och fundera över vad som pågår på insidan av oss i den oumbärliga del av oss som vi ofta glömmer bort när vi kämpar oss igenom vardagslivet, den del som Judah kallar “ditt inre du”. I “Hur mår din själ?” så utforskar Judah detta “ditt inre du”.…
Köp här

Isbn: 9789188430359

Utgivningsår: 20170728

Utgivare: Livets Ords Förlag, Thomas Nelson, Scandinavian Book

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175805047

Utgivningsår: 20110101

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Martin Luther

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna sakrament Religion och tro
Några smakprov: “Tag t. ex. själen, som är en enda skapelse och dock på samma gång är i hela kroppen, också i den minsta tå, så att om jag sticker den minsta lem i kroppen med en nål, träffar jag hela själen, så att hela människan spritter till.” “Så har Kristus förordnat, att när vi kommer samman,…
Köp här

Isbn: 9789185454488

Utgivningsår: 19741231

Utgivare: Bokförlaget Reformatio, AB Wibetryck

Mediatyp: BC

av: Carolina Welin, Carolina Johansson

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Frälsarkransen har en pärla för varje del av livet. Den är ett redskap för reflektion, meditation och bön. Livets pärlor berättar om pärlornas olika innebörd och påminner om det som är viktigast i tillvaron. En inspirerande bok som kan bli ditt stöd i vardagen. Med hjälp av meditativa bilder och tänkvärda texter…
Köp här

Isbn: 9789152633724

Utgivningsår: 20110831

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

av: Fredrik Beverhjelm, Peter Lindberg

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Knäck koden vill vara en hjälp att tyda de osynliga koderna för äldre ungdomar och unga vuxna. Den utgör en handledning för samtalshandledaren och innehåller 20 olika teman att samtala kring. De teman som tas upp är svek, arbete, vänskap, kärlek, längtan, sorg, godhet, förlåtelse, respekt, identitet, ilska, tro,…
Köp här

Isbn: 9789173155144

Utgivningsår: 20170825

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BC

av: Dan Salomonsson

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Alla som vill styra sitt eget liv behöver insikter i ledarskapsprinciper. Den första en ledare måste leda är sig själv. Därför är Josua intressant att studera utifrån mänskliga och ledarskapsmässiga kriterier. I alla människors inre finns något som sträcker sig mot en bättre framtid. Men allt eftersom livet går kan den…
Köp här

Isbn: 9789178669486

Utgivningsår: 20141002

Utgivare: Livets Ords Förlag, Bookwell, Finland

Mediatyp: BB

av: Tommy Lilja

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
En handbok i hur du gör när du tror Alla troende har fått ett mått av tro, men hur gör man när man tror? Med självupplevda exempel, banala liknelser och med en lärares pedagogik tar pastor Tommy Lilja med dig på en resa där han steg för steg hjälper dig att bli den du är – en troende. ”Tro”, slår Tommy fast, ”är något…
Köp här

Isbn: 9789186735463

Utgivningsår: 20121101

Utgivare: Semnos förlag

Mediatyp: BC

av: Johan Dalman

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Boken Följ med och se var biskop Johan Dalmans herdabrev till Strängnäs stift. Nu är den en bok till alla och en var. Den har underrubriken trons tre tumregler, som enligt Johan Dalman är be – bry dig – fira gudstjänst! Han vill att boken ska vara en uppmuntran till en väg att leva som kristen i vardagen, den beskriver…
Köp här

Isbn: 9789152637098

Utgivningsår: 20170601

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Rowan Williams

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Vad är de mest centrala delarna i att vara kristen? Jag tänker inte i termer av enskilda individer som lever underbara liv, utan mer i termer av enkla och identifierbara saker som får dig att inse att du är del av den stora kristna gemenskapen. Den här lilla boken är tänkt att hjälpa dig att tänka på de fyra mest…
Köp här

Isbn: 9789173874373

Utgivningsår: 20151116

Utgivare: Libris förlag, Society Promoting Christian Knowledge

Mediatyp: BB

av: Carl-Gustaf Severin

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Boken innehåller många exempel på hur alkoholen har fått förödande konsekvenser i enskilda människors liv och i vårt samhälle, men visar också en väg till hur vi som kristna kan bestämma oss för att vara en positiv faktor i denna fråga. Om författaren: Carl-Gustaf Severin började sin tjänst som evangelist 1973 och har…
Köp här

Isbn: 9789178669318

Utgivningsår: 20140227

Utgivare: Livets Ords Förlag, ScandinavianBook

Mediatyp: BC

av: Rowan Williams

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
En bok om kärnan i vad det innebär att vara människa – Vad är medvetande? – Är hjärnan en maskin? – Vad är det som gör oss till personer? – Hur hittar man vägen till mänsklig mognad? I Vara människa funderar Rowan William över vad som kännetecknar att vara människa. Detta är en innehållsrik…
Köp här

Isbn: 9789173877855

Utgivningsår: 20190117

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

av: Emmanuel Hyllerud, Gustaf Henriksson

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Gustaf Henriksson (teol kand) arbetar sedan 2011 som pastor och föreståndare för Västkustkyrkan. Han är passionerad för evangeliets framgång i norra Bohuslän. Gustaf har varit aktiv som förkunnar i Pingströrelsen sedan övre tonåren, parallellt med studier, arbeten inom servicesektorn och i detaljhandeln. Han har…
Köp här

Isbn: 9789188430090

Utgivningsår: 20161014

Utgivare: Livets Ords Förlag, ScandBook AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175804750

Utgivningsår: 20100610

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Ellen Persson

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Religion och tro
Denna bok är ett djupstudium av områden i Skriften för att låta Ordet förklara Ordet.  Vi kan inte rycka Bibelord ur sitt sammanhang. Det är nödvändigt för oss att ha hela Guds Rådslut, Summan av Guds Ord, för att inte bli lurade. Det är detta Herren vill visa genom denna bok.  När Jesus blev frestad i…
Köp här

Isbn: 9789185487899

Utgivningsår: 20080615

Utgivare: Atremi

Mediatyp: BB