Bläddra

Kroppsbehandlingar. SOU 2015:100. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd : Betänkande från Skönhetsutredningen

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Kroppsbehandlingar. SOU 2015:100. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd : Betänkande från Skönhetsutredningen

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
Kroppsbehandlingar med syfte att förändra utseendet är en konsumenttjänst som kan innebära en betydande hälsorisk. Marknaden för dessa behandlingar är i dag delvis oreglerad, vilket gör att det finns allvarliga brister i förutsättningarna för konsumenten att genomgå en säker behandling. För att stärka skyddet för enskilda individer vid behandlingar och ingrepp som kräver medicinsk kunskap och erfarenhet eller kan innebära betydande hälsorisker - men som inte är hälso- och sjukvård eller tandvård tillsattes utredningen. I uppdraget har ingått att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd.

I uppdraget för utredningen har ingått att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd. I slutsatserna ingår bl.a. att vissa behandlingar bör utföras av medicinskt utbildad personal som t.ex. sjuksköterskor och tandläkare.

Köp den tryckta utredningen - så kan du ta del av de kompletta förslagen!