Bläddra

Kroppslig kunskap : empatisk timing och sväng i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Kroppslig kunskap : empatisk timing och sväng i förskolan

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Kroppslig kunskap är en kunskap som ofta åsidosätts, men den har särskild betydelse för förskollärarens yrkesvardag. Hur gör sig kroppen påmind när förskolläraren ska bygga en relation till ett litet barn? Vilken roll spelar kroppsligheten för lyssnandet i omsorgsrelationen? Hur kan förskollärarens lekfullhet, nyfikenhet och timing förstås som kunskap?

Den här boken har en professionsutvecklande ansats och erbjuder användbara begrepp och perspektiv som kan hjälpa till att språkliggöra kroppslig kunskap som kommer till uttryck i praktiken.

Boken vänder sig till blivande och verksamma förskollärare och lärare men kan också vara relevant för andra yrkeskategorier som brukar betecknas som mellanmänskliga.