Bläddra

Krumelurkul 1 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Krumelurkul 1 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
– väck läslusten redan från start

I Krumelurkul får vi följa vännerna Otis och Luna som bor i samma hus och börjar ettan tillsammans. Torsten Bengtssons underfundiga texter förvandlar vardagliga händelser till spännande äventyr med mycket värme och stor igenkänning.

Lärarhandledning
Den inledande delen i den tryckta lärarhandledningen presenterar en arbetsgång för hur man organiserar läsinlärning, bokstavsarbete och skrivande. En text om ett forskningsförankrat arbetssätt med texter i nivåer, en text om kooperativt lärande i läsundervisningen samt en text om kreativt skrivande ger grund för undervisningen. Till varje kapitel finns det aktiviteter som gör det lätt att variera och anpassa undervisningen utifrån din elevgrupp. Dessa aktiviteter är språkutvecklande, multimodala, kan genomföras utomhus samt innehåller kooperativa strukturer. Aktiviteterna presenteras i en översiktlig sammanställning. Det finns också skapande aktiviteter till varje bokstav. Lärarhandledningen innehåller även förslag på terminsplaneringar samt konkreta lektionsplaneringar.

Digitala resurser
De digitala resurserna innehåller lärarhandledningen som e-bok – smidigt att ha tillhands om du inte har den tryckta boken med dig. De förberedda genomgångarna sparar din planeringstid och erbjuder bland annat bildstöd för ord och begrepp inför den gemensamma läsningen av läseboken. Här finns också elevpaketet med alla tre läseboksnivåer tillgängliga. Slutligen finns ett stort antal kopieringsunderlag för nedladdning. Dessa innehåller bildkort, stödstrukturer, textkort, diplom och mycket annat.