Bläddra

Kultur och kyrka : på väg mot en kulturteologi

Köp här

Kultur och kyrka : på väg mot en kulturteologi

Köp här
Intresset och engagemanget för kultur växer ständigt. Idag delar Svenska kyrkan ut filmpriser och kulturstipendier, arrangerar konstutställningar, musikfestivaler och författarsamtal. Men varför ägnar sig kyrkan åt kultur?

För att delta i samtalen om trons djupaste frågor, är ett svar.

Precis som teologerna har konstnärer, författare och filmskapare alltid brottas med de eviga frågorna om liv och död, kärlek och ondska, trohet och svek. Konsten och religionen kan ses som tvillingar. Två sidor av det mänskliga livet, djupt sammanvävda och beroende av varandra. Därför uppstår också konflikter.

I den här boken delar kulturarbetare, präster och forskare personliga erfarenheter och reflektioner om mötet mellan kyrkan och kulturen. Medverkar gör bland andra Caroline Krook, Mohamed Omar, Irma Schulz Keller, Christine Falkenland, Gunilla Kindstrand och Jayne Svenungsson . Boken är en inbjudan till det viktiga fortsatta samtalet om kulturarbete och kultursyn i brytpunkten mellan kyrkan och samtidskulturen.