Bläddra

Kunskapsområdet företagshälsovård. SOU 2011:79 : En rapport om utbildning, utveckling och forskning. Slutrapport från FHV-delegationen

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Köp här

Kunskapsområdet företagshälsovård. SOU 2011:79 : En rapport om utbildning, utveckling och forskning. Slutrapport från FHV-delegationen

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Köp här
Regelverket måste stämma med verkligheten!

I rapporten sammanfattas erfarenheterna från FHV-delegationens arbete med att bygga upp en ny högskoleutbildning inom området arbetsmiljö, hälsa och företagshälsovård. Ett antal rekommendationer för fortsatta satsningar ges också.
Delegationen föreslår bl.a. att myndigheter med rätt att utfärda föreskrifter snarast uppdaterar dessa, så att de nya kvalificerade utbildningarna inom högskolan beaktas.
Efterlyser också ett mer aktivt intresse från branschens sida att samverka med FHV-utbildningarna, främst när det gäller att erbjuda verksamhetsförlagd utbildning.
En samlande aktör behövs för att säkra investeringen i utbildning och forskning på området. Här förordas ett fortsatt uppdrag till FHV-delegationen.