Bläddra

Kvinnans plats i historien

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Kvinnans plats i historien

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Undervisning i specifika ämnen
Köp här

En ständig aktuell fråga inom historiebeskrivningen är den bristande förekomsten av kvinnor och kvinnoperspektiv.

I denna antologi presenterar några av landets ledande historiker, lärare och författare sina synsätt på ämnet.

Hur är det med förekomsten av kvinnor i historieböckerna? Hur har kvinnor skildrats och hur har det tolkats? Hur har det påverkat historieundervisningen och vilka slutsatser kan man dra om kvinnors delaktighet i samhällslivet genom tiderna?

Författarna vill sprida kunskap, presentera vetenskapliga resultat, dela med sig av sina erfarenheter och vitalisera debatten i ämnet.

Den tänkte läsaren är en allmänintresserad akademiker, journalist eller politiker. En målgrupp av särskild betydelse är verksamma och blivande historielärare.

Bokens redaktör är professor Hans Albin Larsson och bland medverkande finns bland annat professor Yvonne Hirdman, professor Maria Sjöberg, professor Christina Carlsson Wetterberg och professor Marie-Louise Rodén.