Bläddra

Kyrkoordning 2020 : med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Juridik Kristendom Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Köp här

Kyrkoordning 2020 : med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Juridik Kristendom Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Köp här

Kyrkoordningen är ett arbetsredskap för förtroendevalda, anställda och andra som behöver känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och förordningar som särskilt avser Svenska kyrkan.

I den del av boken som innehåller angränsande lagstiftning finns bl.a. begravningslagen och delar av kulturmiljölagen. Där finns också utdrag ur äktenskapsbalken och lagen om Svenska kyrkan och övriga lagar som tillkom i samband med ändringen av relationerna mellan Svenska kyrkan och staten.

Bland 2020 års många nyheter i Kyrkoordningen kan nämnas ändrade regler om:

·       biskopsval

·       direkta val

·       sammanträden på distans

·       reglerna om tillsyn för samfälligheterna Gotlands kyrkor och Göteborgs begravningssamfällighet

·       konsekvensändringar om måltidens texter i nattvardsgudstjänsten

Kyrkoordningen utkommer årligen, vart fjärde år kommer även Kyrkoordningen med kommentarer.