Bläddra

Kyrkoordning 2022 : med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Kyrkoordning 2022 : med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Kyrkoordningen är ett arbetsredskap för förtroendevalda, anställda och andra som behöver känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och förordningar som särskilt avser Svenska kyrkan.
I den del av boken som innehåller angränsande lagstiftning finns bl.a. begravningslagen och delar av kulturmiljölagen. Där finns också utdrag ur äktenskapsbalken och lagen om Svenska kyrkan och övriga lagar som tillkom i samband med ändringen av relationerna mellan Svenska kyrkan och staten. Kyrkoordningen utkommer årligen.