Bläddra

Lag om offentlig upphandling : studiematerial

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Köp här

Lag om offentlig upphandling : studiematerial

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Köp här
Häftet innehåller kursmaterial, som är ett komplement till kursboken Lag om offentlig upphandling – en kommentar och som delvis innehåller uppdateringar av uppgifter som lämnas i kursboken. Så är exempelvis fallet med de lagändringar som från tid till annan görs i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), eller när nya tröskelvärden aktualiseras p.g.a. beslut från EU-kommissionen vartannat år.
Studiehäftet innehåller också annat material som kan vara till hjälp för studenter som deltar i en distansutbildning. Häftet ersätter dock inte kursboken, eventuella föreläsningar eller läsanvisningar som görs med anledning av deltagandet i en distanskurs.

Innehåll:
Förord
Europaparlamentets och Rådets direktiv
Lag om offentlig upphandling
Några skillnader mellan LOU och LUF
Upphandlingsförordning
Tillkännagivande om tröskelvärden vid offentlig upphandling
Checklista
Mall till förfrågningsunderlag – FFU, för främst varor eller tjänster
Ordlista
Övningsuppgifter
Facit