Bläddra

av:Dagne Sabockis

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
EU Directive 2014/24 on public procurement aims to establish public procurement as a strategic market-based instrument which is to be used in order to achieve sustainable development, while ensuring the most efficient use of public funds. In order to achieve these aims, the Directive includes numerous references to the…
Köp här

Isbn: 9789197666695

Utgivningsår:20221020

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173453202

Utgivningsår:20220201

Utgivare: Adda AB

Mediatyp: BE

av:Niclas Forsberg

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) samt upphandling enligt lagen om…
Köp här

Isbn: 9789139115069

Utgivningsår:20170828

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Björn Flintberg

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
För dig som arbetar med upphandling inom offentlig sektor, eller ska börja göra det, är Upphandla rätt & lätt ett oumbärligt hjälpmedel som ger en lättförståelig bild av hur en upphandlings process egentligen går till. Författaren Björn Flintberg bjuder både på matnyttig fakta kring själva upphandlingsförfarandet…
Köp här

Isbn: 9789172511378

Utgivningsår:20150401

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av:Eva Lindahl Toftegaard

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Offentlig upphandling ger läsaren en gedigen introduktion till det regelverk och de principer som styr offentlig upphandling samt en överblick över upphandlingsprocessen. Syftet är att ge ett brett perspektiv på upphandling och att skapa en förståelse för hela inköpsprocessen. Boken behandlar inte bara det formella…
Köp här

Isbn: 9789144156835

Utgivningsår:20220822

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
I fickfakta ingår utöver LOU ett urval av lagar och förordningar relevanta för offentlig upphandling. Några av lagarna gäller för samtliga upphandlande myndigheter medan andra enbart gäller statliga myndigheter eller kommuner och landsting. Den innehåller förutom lagar och författningar en begreppsordlista samt en…
Köp här

Isbn: 9789173453080

Utgivningsår:20190301

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BE

av:Ellen Hausel Heldahl, Christina Wainikka

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Immaterialrätt Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Immaterialrätt och offentlig upphandling är två rättsområden som huvudsakligen styrs av EU-rätten. De har båda stor ekonomisk påverkan på samhället, men kopplingen dem emellan lyfts alltför sällan. Immaterialrättigheter aktualiseras i många…
Köp här

Isbn: 9789139026396

Utgivningsår:20221202

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
LUF reglerar upphandling inom försörjningssektorerna (vatten, energi, transporter eller posttjänster). Lagen består av 22 kapitel som bland annat omfattar lagens tillämpningsområde, tröskelvärden och kontraktsvärdesberäkning, upphandlingsförfaranden, ramavtalsbestämmelser, tidsfrister, avtalsspärr m.m. Till lagen hör…
Köp här

Isbn: 9789173453097

Utgivningsår:20200210

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BE

av:Eva-Maj Mühlenbock, Helena Rosén Andersson, Olof Hallberg, Hugo Norlén, Johanna Näslund, Catharina Piper, Henrik Willquist

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Kommenterar paragrafvis ingående och djupt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Här behandlas bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och, när det är behövligt för förståelsen, även de direktivbestämmelser som lagens bestämmelser…
Köp här

Isbn: 9789139115076

Utgivningsår:20210115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139115366

Utgivningsår:20171002

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172237933

Utgivningsår:20191114

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173453219

Utgivningsår:20220701

Utgivare: Adda AB

Mediatyp: BE

av:Eva Lindahl Toftegaard

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Offentlig upphandling ger en gedigen översikt av det regelverk 
och de principer som styr offentlig upphandling och den bidrar till en praktisk förståelse för LOU och upphandlingsprocessen. Här behandlas frågor rörande inköp både före, under och efter själva upphandlingen, inklusive uppföljning av kontrakt och…
Köp här

Isbn: 9789144121048

Utgivningsår:20180315

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Giancarlo Spagnolo

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Industrier och branscher Juridik Lagen om offentlig upphandling Offentliga sektorn Särskilda rättsområden
Public procurement is a complex activity that while respecting legal requirements can be performed poorly or well. Public buyers need to identify and explicitly formulate their needs, balance risks and incentives in the contract, as well as monitor the contractor and manage the contract during the execution phase,…
Köp här

Isbn: 9789188637369

Utgivningsår:20200602

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Sofia Lundberg, Malin Arve, Mats A Bergman, Lars Henriksson

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Den offentliga sektorn gör årligen inköp för närmare 800 miljarder kronor, och leveranserna är i många fall centrala för samhällsviktiga funktioner inom exempelvis vård och infrastruktur. Från ett nationalekonomiskt perspektiv analyserar och undersöker SNS Konjunkturråd 2022 de utmaningar som är förknippade med…
Köp här

Isbn: 9789188637734

Utgivningsår:20220120

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139116776

Utgivningsår:20190819

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Internationella affärer och tullagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Utredningen om en svensk tullagstiftning i unionen överlämnade den 6 februari 2015 sitt slutbetänkande ”En ny svensk tullagstiftning” till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till en ny svensk tullagstiftning. Syftet är att anpassa den svenska tullagstiftningen till den nya…
Köp här

Isbn: 9789138242292

Utgivningsår:20150209

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Olof Hallberg, Eva-Maj Mühlenbock, Lukas Granlund

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) trädde i kraft den 1 januari 2017 och det har nu gått några år med en viss utveckling av praxis på området. Denna bok ger en lättbegriplig introduktion till de för koncessionsupphandlingarna centrala rättsliga…
Köp här

Isbn: 9789139024538

Utgivningsår:20221014

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Niclas Forsberg

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligtlagen om offentlig upphandling, upphandling enligt lagen om upphandlinginom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster,upphandling enligt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdetsamt upphandling enligt lagen om…
Köp här

Isbn: 9789139114598

Utgivningsår:20150518

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Internationella affärer och tullagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Den nuvarande svenska lagstiftningen om tullfrihet står inte i överensstämmelse med EU:s gemensamma lagstiftning om tullfrihet i alla delar. Syftet med Ds:n är att göra en översyn av det befintliga regelverket, d.v.s. lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. Vidare föreslås…
Köp här

Isbn: 9789138249499

Utgivningsår:20190617

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Har haft i uppdrag att se över rättsmedlen i upphandlingslagstiftningen, dvs. möjligheten att bl.a. överpröva en upphandling, utreda frågan om s.k. temporär direktupphandling samt utreda frågor om avgifter och processkostnader i upphandlingsmål. Innehåller författningsförslag som syftar till att öka effektiviteten i…
Köp här

Isbn: 9789138242391

Utgivningsår:20150302

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Industrier och branscher Juridik Lagen om offentlig upphandling Offentliga sektorn Särskilda rättsområden
Utgångspunkten för forskningsprogrammet ”Att organisera marknader”, som tilldelades anslag av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond år 2007, har varit att marknader och organisationer inte är så olika som det ibland hävdas. Ett viktigt gemensamt drag är att både marknader och organisationer organiseras. Med…
Köp här

Isbn: 9789170611933

Utgivningsår:20151105

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om ersättningar och bidrag Särskilda rättsområden
Har haft till uppdrag att utarbeta förslag om en differentiering av underhållsstödets belopp samt en höjning av det grundavdrag som bidragsskyldiga föräldrar får förbehålla sig för egna levnadskostnader inom underhållsstödet. I Ds:n ingår även ett förslag om hur barns inkomster ska påverka underhållsstödsbeloppets…
Köp här

Isbn: 9789138245729

Utgivningsår:20170309

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Gör bedömningen att det finns behov av en reglering som, i fråga om arbetsrättsliga krav på leverantörer, syftar till att motverka oskäliga arbetsvillkor och som bidrar till ökad enhetlighet mellan de bolag med statligt ägande som är upphandlande myndigheter eller…
Köp här

Isbn: 9789138249833

Utgivningsår:20191126

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Föreslår att statistik om offentlig upphandling i första hand ska tas fram genom uppgifter i annonser om upphandlingar och om genomförda upphandlingar. Syftet med detta är att förbättra statistiken på upphandlingsområdet för attöka kunskaperna om den offentliga upphandlingen, vilket bl.a. kan förbättra möjligheterna…
Köp här

Isbn: 9789138246856

Utgivningsår:20171017

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Jan-Erik Falk

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Häftet innehåller kursmaterial, som är ett komplement till kursboken Lag om offentlig upphandling – en kommentar och som delvis innehåller uppdateringar av uppgifter som lämnas i kursboken. Så är exempelvis fallet med de lagändringar som från tid till annan görs i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), eller…
Köp här

Isbn: 9789172235991

Utgivningsår:20141205

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för lokalt styre Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Utredningen konstaterar att den kommunala lokaliseringsprincipen inte innebär något absolut hinder mot kommunal avtalssamverkan. Samtidigt innebär lokaliseringsprincipen en tydlig rättslig begränsning. Om nyttan inte anses proportionerlig mot åtgärden är den inte rättsligt tillåten. Den rättsliga osäkerheten kring…
Köp här

Isbn: 9789138246795

Utgivningsår:20171018

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Filosofi och religion Juridik Lagen om ersättningar och bidrag Religion och politik Religion och tro Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper
Utredningens sammantagna bedömning är att det statliga stödet har stor betydelse för trossamfunden. Om stödet skulle minska eller avvecklas, i synnerhet avgiftshjälpen, skulle det få stora konsekvenser för trossamfundens verksamhet. Det skulle framför allt sätta trossamfunden i sämre ställning i förhållande till…
Köp här

Isbn: 9789138247716

Utgivningsår:20180319

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Helena Rosén Andersson, Eva-Maj Mühlenbock, Olof Hallberg, Hugo Norlén, Johanna Näslund, Catharina Piper, Henrik Willquist, Kristoffer Sällfors

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Kommenterar paragrafvis ingående och djupt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. Här behandlas bestämmelserna i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna och, när det är behövligt för förståelsen, även de…
Köp här

Isbn: 9789139026426

Utgivningsår:20231212

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Konst Konst: allmänt Lagen om ersättningar och bidrag Särskilda rättsområden
Förslag som ska stimulera arbetsmarknaden så att fler konstnärer kan leva på sitt konstnärliga yrke. Förslagen ska även stärka konstnärernas position i dagens digitaliserade samhälle samt ge bättre förutsättningar för att ungdomar i hela landet, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska våga välja…
Köp här

Isbn: 9789138247785

Utgivningsår:20180406

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Ronnie Widmark

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Företagsekonomi och management Juridik Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Särskilda rättsområden
Boken delas in i fem avsnitt: Introduktion i ämnet entreprenad och ÄTA, huvudämnet likställda arbeten, relevanta frågeställ¬ningar gällande likställda arbeten, ett historiskt avsnitt och en fallstudie över tvister gällande likställda arbeten. De kommersiella entreprenaderna med standardavtalen AB och ABT är dominerande…
Köp här

Isbn: 9789179171872

Utgivningsår:20231025

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Lina Wedin Hansson, Susanna Johansson

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Juridik Lagen om offentlig upphandling Miljön Regional planering och områdesplanering Särskilda rättsområden Stadsplanering och kommunal planering
Offentlig upphandling spelar en central roll i samhällsplanering och stadsomvandlingsprojekt, där möjligheten att integrera hållbarhetshänsyn har kommit att uppmärksammas alltmer under de senaste decennierna. Bakgrunden till denna rapport härstammar ur projektet ”Samverkan och hållbarhetshänsyn i bygginköpsprocessen”,…
Köp här

Isbn: 9789172673885

Utgivningsår:20161219

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

Kategorier: Bedrägeri Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om ersättningar och bidrag Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
En bredare utvärdering av lagen för att undersöka hur bestämmelserna har fungerat i praktiken, vilka konsekvenser som lagen har fått och om syftena med reformen har uppnåtts. Utredningen föreslår bland annat: Bidragsbrottslagens tillämpningsområde utvidgas Maximistraffet för grovt bidragsbrott ska skärpas till…
Köp här

Isbn: 9789138247631

Utgivningsår:20180305

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Anders Nilsson, Hanna Lundqvist

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Immaterialrätt Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Det här är en praktisk handbok som riktar sig till alla er – exempelvis upphandlare, anbudsgivare, konkurrenter och enskilda – som på olika sätt kommer i kontakt med frågor om offentlighet och sekretess. Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är…
Köp här

Isbn: 9789139025894

Utgivningsår:20220614

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Arrhed

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Komplexa IT-tjänster är IT-tjänster som inbegriper avancerad teknik i snabb förändring och som – för att generera mervärde i beställarens verksamhet – fordrar långvarig och tillitsfull samverkan mellan beställare och leverantör på…
Köp här

Isbn: 9789139113836

Utgivningsår:20160916

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Anna Nikolina Erikson

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Immaterialrätt Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Det här en praktisk handbok som riktar sig till alla er exempelvis upphandlare, anbudsgivare, konkurrenter och enskilda som på olika sätt kommer i kontakt med frågor om offentlighet och sekretess. Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är bokens utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband med…
Köp här

Isbn: 9789139114161

Utgivningsår:20190401

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsrätt Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Konventionen kan genomföras på ett sätt som är förenligt med EU-rätten, säger utredaren professor Niklas Bruun som rekommenderar att regeringen inleder ett arbete med sikte på att ratificera konventionen. Utredaren konstaterar dock att arbetsklausuler kan användas i offentlig upphandling även utan att konventionen…
Köp här

Isbn: 9789138244166

Utgivningsår:20160301

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC