Bläddra

Lagen om skuldebrev m.m. : en kommentar

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Lagen om skuldebrev m.m. : en kommentar

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Tredje upplagan kom ut 2011. Sedan dess har Högsta domstolen tagit ställning i ett betydande antal frågor som har beröringspunkter med de lagar som kommenteras i denna framställning. Betydande ändringar har också skett i räntelagen. Liksom i tredje upplagan syftar denna fjärde upplaga till att uppdatera Walins kommentar med huvuddragen i rättsutvecklingen på området under de år som gått och med en viss modernisering av språket. Strävan har dock varit att detta fortfarande skall vara Walins kommentar och att framställningen skall kunna användas på det sättet.
I denna upplaga beaktas såväl nya upplagor av äldre litteratur som ny litteratur, särskilt Stefan Lindskogs Betalning som gavs ut i en första upplaga 2014 och som nu kommer ut i en ny, andra upplaga.