Bläddra

Läget i landet : 89 tankar om periferier, politik och varför landsbygdsfrågan är viktigare än du tror

Kategorier: Landsbygd Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här

Läget i landet : 89 tankar om periferier, politik och varför landsbygdsfrågan är viktigare än du tror

Kategorier: Landsbygd Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här
En långsam glidning, ett fö rflyttat fokus till staden, har lä mnat de svenska landsbygderna politiskt ö vergivna.
Valet av Trump, Storbritanniens Brexit-omrö stning och Le Pens framgå ngar synliggjorde en kulturell konfliktlinje mellan stad och land. Liknande mo nster å terfinns hä r; en vä xande misstro och oron ö ver ett land som faller itu. Vad ä r det som har hä nt?

Läget i landet är en rak och tankevä ckande beskrivning av landsbygdernas kris. Journalisten Po Tidholm tecknar den svenska regionalpolitikens historia, få ngar dagens utveckling och fö reslår också en och annan lö sning.