Bläddra

Lagom krav på arbetsmiljö – Om förelägganden och förbud och arbetsmiljöansvarets gränser

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Lagom krav på arbetsmiljö – Om förelägganden och förbud och arbetsmiljöansvarets gränser

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att arbetsmiljölagen följs och får besluta de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller förskrifter som meddelats med stöd av lagen ska följas. Sedan år 2008 finns möjlighet för arbetsgivaren att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut till förvaltningsdomstol. Offentligrättsliga principer om legalitet, proportionalitet och tydlighet har kommit att användas som verktyg för prövning av krav på arbetsmiljön i förelägganden och förbud. I denna studie undersöks vilka krav Arbetsmiljöverket kan ställa på arbetsgivare och var gränserna går för arbetsgivarens rättsliga arbetsmiljöansvar.

Peter Andersson är juris doktor och verksam som forskare och lärare på Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.