Bläddra

Lagom ovanligt : handledning med kreativa metoder

Kategorier: Arbetspsykologi Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi

Lagom ovanligt : handledning med kreativa metoder

Kategorier: Arbetspsykologi Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här
I grupphandledning möts människor under en kort stund för att reflektera kring sitt arbete. Sådana möten ger ofta nya perspektiv och idéer, men också en känsla av att vara förstådd och bekräftad. Goda processer i rummet förutsätter att handledaren bidrar till en prestigelös atmosfär där alla känner sig inkluderade.

I lagom Ovanligt – handledning med kreativa metoder presenteras ett arbetssätt med väl utprovade kreativa metoder som författaren praktiserat och utvecklat under många år som handledare i en mängd olika verksamheter.

Exempel på innehåll för handledningens olika delar är:
användandet av visuella redskap som stimulerar nyfikenhet och fantasi
teamövningar som hjälper deltagarna att lära känna varandra, träna kommunikation och bygga tillit i gruppen
värderingsövningar för att konkretisera och lyfta dilemman och problem
gestaltande metoder, såsom forumspel, levande stolar och tejping, för att exempelvis bearbeta och utforska ärenden, byta perspektiv och praktiskt träna bemötande.

Boken beskriver ett ledarskap baserat på ett salutogent förhållningssätt, teorier för grupputveckling och compassion. Den vänder sig till handledare som vill tillägna sig fler språk i handledning och utveckla sitt ledarskap. Även chefer, pedagoger och andra gruppledare kan ha utbyte av boken.