Bläddra

Läkarinfarkt : en effekt av New Public Management (NPM)

Kategorier: Den medicinska professionen Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt

Läkarinfarkt : en effekt av New Public Management (NPM)

Kategorier: Den medicinska professionen Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Vi lever i ett dualistiskt samhälle som skapar skilda världar. Margareta Damm visar detta genom att beskriva hur läkare uppfattat de New Public Management-inspirerade reformer som riktats mot sjukvården under de senaste 20 åren. Läkar­uppdraget har blivit svårare att fullfölja, arbetsbördan har ökat och patientsäkerheten har kommit i fara.

Politiker har skapat reformer hämtade från en industriell värld med krav på förutsägbarhet och mätbarhet och överfört dem till en sjukvård som i själva verket är oförutsägbar. Det går att likna vid en tvådimensionell ritning för att lösa en tredimensionell verklighet. Måste det förbli så i all evighet?

Genom att hänvisa till den debatt och forskning som förordar ett gränsöverskridande perspektiv menar Margareta Damm att glappet mellan de skilda världarna skulle kunna minska. Reformer borde därmed kunna anpassas bättre till de problem de försöker lösa.