Bläddra

Läkekonstens lönsamhet : varför politikerstyrning inte fungerar

Kategorier: Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig styrning
Köp här

Läkekonstens lönsamhet : varför politikerstyrning inte fungerar

Kategorier: Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig styrning
Köp här
Vi inbjuds att följa författaren på den resa han inledde 1986 och som fortfarande pågår. Ett stycke idéhistoria för vår tid. Gång på gång har han anledning att upprepa detta påstående: "Det är politikerstyrningen i sig som skapat och fortfarande vidmakthåller sjukvårdens allt mer djupnande kris." Resan är fylld av dramatisk spänning och moralisk etisk nerv. Under resans gång får vi stifta bekantskap med ett epokgörande nytänkande. Ett nytänkande som vänder upp och ner på det hävdvunna vanetänkandet. Rensar ut gamla myter. Ger vår fantasi vingar. Resans utgångpunkt är politikermodellen. Där den politiska makten har och måste behålla sin rätt och sin skyldighet att styra sjukvården uppifrån-och-ner. I bokens tredje avdelning möter vi andelsmodellen. Ett i detalj genomarbetat helt nytt sätt att styra. Nämligen nerifrån-och-upp. Varje medborgare får i denna modell rätt att välja vilken Medicinsk ServiceOrganisation som skall ges förtroende att förvalta den egna andelen. Vi får också i skiss efter skiss veta varför och hur andelsmodellen hör framtiden till.