Bläddra

Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd. SOU 2014:87. Hantering och prissättning. : Slutbetänkande från Läkemedels- och apoteksutredningen

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Medicin och omvårdnad Särskilda rättsområden Socialrätt Veterinärmedicin Veterinärmedicin: farmakologi
Köp här

Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd. SOU 2014:87. Hantering och prissättning. : Slutbetänkande från Läkemedels- och apoteksutredningen

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Medicin och omvårdnad Särskilda rättsområden Socialrätt Veterinärmedicin Veterinärmedicin: farmakologi
Köp här
HAR UTGÅTT - KAN INTE KÖPAS.

En översyn av vissa frågor som rör prissättning, tillgång och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. I detta slutbetänkande behandlas de delar av uppdraget som gäller handel med läkemedel för djur, maskinell dosdispensering av läkemedel och prissättning av särläkemedel.