Bläddra

Läkemedel & immaterialrätt

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Läkemedel & immaterialrätt

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
Det finns förvånansvärt nog ingen sammanställning över de många rättsliga problem som dyker upp i samband med läkemedel och immaterialrätter. Den här boken råder i viss mån bot på det förhållandet med ett antal uppsatser om en mängd läkemedelsrelaterade immaterialrättsproblem från patentkravsformulering via användning av varumärken, mönster och upphovsrätter till missbruk av dominerande ställning. Speciella förhållanden för läkemedelsbranschen som så kallade särläkemedel (orphan drugs), generisk substitution och läkemedelsregistrering behandlas också.

Läkemedelsrätt och Immaterialrätt m.m. vänder sig till både dem som är aktiva i läkemedelsbranschen på skilda nivåer och dem som vill studera ett särskilt område eller skaffa sig en överblick över området, exempelvis advokater, ombud, bolagsjurister och tjänstemän. Den är skriven av unga jurister i första hand för jurister, men bör i sina delar också väl kunna tillgodogöras av andra.

Boken är resultatet av studenternas idoga arbete under kursen Experimentell immaterialrätt höstterminen 2006. Den har redigerats och uppdaterats av professor Marianne Levin och jur. kand. Hanna Nilsson, som var en av studenterna på kursen. Marianne Levin är professor i civilrätt vid Juridicum, Stockholms universitet och föreståndare för Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt där. Hon är också ordförande i Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR). Hanna Nilsson arbetar numera som handläggare på Awapatent i Stockholm.