Bläddra

Ländryggssmärta : från teori till praktik

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Sjukgymnastik

Ländryggssmärta : från teori till praktik

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Sjukgymnastik
Denna handbok ger en gedigen grund för fysioterapeutens möte med patienter med ländryggssmärta som söker till primärvården. Den ger en helhetsbild av komplexiteten kring ländryggssmärta och bidrar med en välbehövlig sammanfattning av den kunskap som finns på området. Flera aspekter som har betydelse i bemötandet och i behandlingen av patienter med ländryggssmärta presenteras.

Boken är skriven av fysioterapeuter med mångårig erfarenhet av både kliniskt arbete med ländryggssmärta och med forskning. Den första delen sammanfattar bakgrunden till området, teorier kring ryggsmärta och faktorer som påverkar prognos och duration. Den andra delen tar upp smärtfysiologi och funktionell anatomi, och tredje delen förklarar begreppen stabilitet och motorisk kontroll. I den fjärde delen ges praktiska exempel på tester och övningar.

Ländryggssmärta – från teori till praktik vänder sig till studenter inom fysioterapi, både på grund- och avancerad nivå, och kan användas som handbok av kliniskt verksamma fysioterapeuter i primärvården.