Bläddra

av:Cecilia Lind

Kategorier: Andra tekniker och tillämpade vetenskaper Laserteknik och holografi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Sjukgymnastik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Tillämpad optik
Laserterapi är ett skonsamt och effektivt sätt att lindra smärta och stimulera kroppens läkning. ”Laserterapi – en praktisk guide” är den enda boken i sitt slag på svenska och ger en praktisk handledning till laserterapi. Den vänder sig till dig som är manuell terapeut, oavsett om du är massör, läkare, naprapat,…
Köp här

Isbn: 9789163760488

Utgivningsår:20140918

Utgivare: Celiart Laserforum Production

Mediatyp: BC

Kategorier: Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Sjukgymnastik
Grundutbildningen utgör inträdesbiljetten till ett yrke. Kontinuerligt lärande under hela yrkeslivet är avgörande för att möta framtida förändringar och krav i hälso- och sjukvården. Att lära och utvecklas i sin profession innehåller praktiska verktyg och konkreta strategier för systematisk reflektion, kontinuerligt…
Köp här

Isbn: 9789144092454

Utgivningsår:20150313

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Ann-Christin Gunnarsson Holzhausen, Ingrid Hultenheim Klintberg

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Sjukgymnastik
Axeln – funktionsanalys och fysioterapi ger på ett snabbt och enkelt sätt en grundlig vägledning i hur patienter med axelskador kan undersökas och behandlas. Den ger också en beskrivning av den friska axelns funktion, olika funktionsnedsättningar och behandling utifrån ett brett perspektiv. De vanligaste frakturerna…
Köp här

Isbn: 9789144115627

Utgivningsår:20160805

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anne Marie Jensen

Kategorier: Infertilitet och fertilisering Människans reproduktion, tillväxt och utveckling Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Reproduktionsmedicin Sjukgymnastik
Anne Marie Jensen beskriver i sin bok “Fertilitet och Fysioterapi” på ett tilltalande sätt sin resa från allmänt praktiserande fysioterapeut till att i dag primärt erbjuda fysioterapeutisk fertilitetsbehandling. Hon har lagt stor vikt vid att presentera evidens och forskning för de metoder, som hon beskriver i boken…
Köp här

Isbn: 9789189119024

Utgivningsår:20200528

Utgivare: B4PRESS

Mediatyp: BC

av:Marina Arkkukangas, Michail Tonkonogi

Kategorier: Geriatrisk vård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Sjukgymnastik
Är fallolyckor en naturlig följd av åldrandet? Vilka möjligheter finns det för trygg rörelse och aktivitet även i hög ålder? Går det att förebygga fall och fallskador genom specifik och målinriktad träning? Denna bok har som ambition att täcka såväl teoretiska som praktiska aspekter på de specifika fallrisker som…
Köp här

Isbn: 9789144142524

Utgivningsår:20210621

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Idrottsmedicin och idrottsskador Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Sjukgymnastik
Idrettsfysioterapeuten – Breddeidrett, Toppidrett, Aktivitetsmedisin belyser en rekke situasjoner og utfordringer innen fagfeltet idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin. Mer enn 40 av Norges fremste fagpersoner på feltet har bidratt, og de gir deg et innblikk i sin kunnskap og erfaring du ikke vil finne samlet noe…
Köp här

Isbn: 9788202621414

Utgivningsår:20200310

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Eric Hagelin

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Idrottsmedicin och idrottsskador Kirurgi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Ortopedi och frakturer Sjukgymnastik
Du som fysioterapeut behöver vara påläst och uppdaterad inför mötet med en akut skadad eller opererad patient. Du bör kunna ge patienten svar på vanliga frågor om aktuell skada, genomförd kirurgi, rehabiliteringens innehåll och prognos. I denna bok presenteras ett urval vanliga och mindre vanliga ortopediska diagnoser…
Köp här

Isbn: 9789144129983

Utgivningsår:20220504

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Christian Neergaard

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Sjukgymnastik
Kliniska test till rörelseapparaten är en uppslagsbok med ett välutvecklat testbatteri, som noggrant och enkelt guidar dig genom utförande och analys av de viktigaste manuella test du behöver till hela kroppen.   Boken vänder sig primärt till fysioterapeutstuderande, läkarstudenter, fysioterapeuter och…
Köp här

Isbn: 9788793514027

Utgivningsår:20220824

Utgivare: Fodnote

Mediatyp: BC

av:Åsa Tornberg, Stephen Garland

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Idrottsmedicin och idrottsskador Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Sjukgymnastik
Sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa är starkt, och det känner de flesta till. Men den allmänna kunskapen om fysisk träning är ofta diffus eller svag, och att ge goda råd för att hjälpa andra att nå sina träningsmål kan vara svårt. I denna bok finns kunskap och redskap som kan användas för att förebygga och…
Köp här

Isbn: 9789144119205

Utgivningsår:20220825

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ingrid Kviberg, Anna Orbe

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Sjukgymnastik
Ingrid Kviberg har i mer än 30 års tid behandlat barn och spädbarn för ryggproblem. Hon fann att problemen ofta var relaterade till ett snedställt och roterat bäcken, en så kallad bäckendysfunktion. Att smärtor i kroppen upphörde efter behandling till en rak rygg var logiskt, men att barnens torticollis eller…
Köp här

Isbn: 9789189101036

Utgivningsår:20221130

Utgivare: Fabric of Life Publishing

Mediatyp: BC

av:Gertrud Roxendal, Agneta Winberg

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Sjukgymnastik
Basal Kroppskännedom är en rörelsemetod som har utvecklats av sjukgymnaster i Norden. Övningarna syftar till att ge individen en fördjupad kontakt med sig själv och sina kroppsliga upplevelser. Balanserad hållning, mental närvaro och frihet i andning och rörelser är centrala begrepp. Genom regelbunden träning…
Köp här

Isbn: 9789127090231

Utgivningsår:20020712

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Amanda Lundvik Gyllensten, Kent Skoglund, Inger Wulf

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Meditation och visualisering Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Sjukgymnastik
Livsstilssjukdomarna har tilltagit, oro för framtiden ger ökade existentiella problem och vilsenhet i tillvaron, både hos ungdomar och äldre. Den psykiska ohälsan med diagnoser som depression och ångest har ökat lavinartat. Basal Kroppskännedom (BK) är en fysioterapeutisk behandlingsmetod som har som målsättning att…
Köp här

Isbn: 9789144086637

Utgivningsår:20150521

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789177270355

Utgivningsår:20181102

Utgivare: SISU Idrottsböcker

Mediatyp: BC

av:Amanda Lundvik Gyllensten, Kent Skoglund, Inger Wulf

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Sjukgymnastik
Many people suffer from chronic pain. Life-style and life-situation-related problems are increasing in society, resulting in growing estrangement, alienation and existential vacuity in both young and old. Mental illness is growing. Basic Body Awareness Therapy (BBAT) is a treatment method where the body and movements…
Köp här

Isbn: 9789188809582

Utgivningsår:20180420

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Patrik Säterö

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering Sjukgymnastik
Spasticitetsbehandling med botulinumtoxin är en väletablerad behandlingsform. Många med medfödda eller förvärvade skador på nervsystemet har besvär med spasticitet och hindras i vardagslivet. Den viktigaste behandlingen är fysikalisk träning men det kan underlättas betydligt av rätt utförda injektioner. Det är en…
Köp här

Isbn: 9789177652229

Utgivningsår:20180406

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BE

av:Eva Rasmussen Barr, Martin Eriksson Crommert, Iréne Lund, Cecilia Norrbrink

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Sjukgymnastik
Denna handbok ger en gedigen grund för fysioterapeutens möte med patienter med ländryggssmärta som söker till primärvården. Den ger en helhetsbild av komplexiteten kring ländryggssmärta och bidrar med en välbehövlig sammanfattning av den kunskap som finns på området. Flera aspekter som har betydelse i bemötandet och i…
Köp här

Isbn: 9789144155975

Utgivningsår:20230103

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Monika Fagevik Olsén, Per Wollmer, Gabriele Biguet, Jenny Danielsbacka, Jónas Einarsson, Margareta Emtner, Carina Hagman, Ulrika Holdar, Ewa-Lena Johansson, Marcus Jonsson, Anna-Lena Lagerkvist, Louise Lannefors, Adrienne Levy Berg, Malin Nygren-Bonnier, Maria Nykvist, Henrik Pettersson, Rauni Rossi Norrlund, Maria Sehlin, Annie Svensson, Anna Svensson-Raskh, Anneli Thelandersson, Karin Wadell, Tomas Waldegren, Jens Werner, Elisabeth Westerdahl

Kategorier: Klinisk medicin och internmedicin Lungmedicin Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Sjukgymnastik
Det här är tredje upplagan av boken som nu bytt namn från Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion till Fysioterapi vid nedsatt lungfunktion. Samtliga kapitel är uppdaterade och utvidgade. Kapitel om fysioterapi vid sensorisk hyperreaktivitet, restriktiv lungsjukdom, akut lungemboli och trauma har tillkommit liksom ett…
Köp här

Isbn: 9789144154619

Utgivningsår:20231003

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Zeljka Celegin

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Sjukgymnastik
Problem som uppstår i rörelseapparaten är både många och olika. För att kunna lösa dessa är kunskap i grundläggande rörelsekoordination nödvändig. Detta oavsett om man är någon sorts rörelseterapeut, idrottare eller dansare. Och denna kunskap är lika viktig om man bara skall förebygga problem, eller för att kunna lösa…
Köp här

Isbn: 9789180275224

Utgivningsår:20220615

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Zeljka Celegin

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Sjukgymnastik
Problem som uppstår i rörelseapparaten är både många och olika. För att kunna lösa dessa, är kunskap i grundläggande rörelsekoordination nödvändig. Detta oavsett om man är någon sorts rörelseterapeut, idrottare eller dansare. Och denna kunskap är lika viktig om man bara skall förebygga problem, eller för att kunna lösa…
Köp här

Isbn: 9789180275538

Utgivningsår:20220615

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Funktionshinder: sociala aspekter Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sjukgymnastik Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Bokens fokus ligger på fysioterapeutens möte med små barn som förutom fysiska begränsningar oftast har svårigheter att kommunicera med omgivningen. Lyhördhet för barnets ofta svårtydda intention till kontakt är ett måste för samspelet med barnet. Baserat på en analys av barnets förmågor och svårigheter ges förslag till…
Köp här

Isbn: 9789144111230

Utgivningsår:20170707

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC