Bläddra

Lånord i svenskan – om språkförändringar i tid och rum

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Lånord i svenskan – om språkförändringar i tid och rum

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Varför lånar vi ord från andra språk? Varför sprids en del ord vidare och etableras i språket, medan andra faller i glömska? Hur påverkas svenskan av de inlånade orden? Vilka attityder har vi till främmande ord? Lånord i svenskan behandlar hur kontakterna mellan svenskan och andra språk och kulturer under olika tider speglas i svenskans ordförråd och hur inlåningen går till. I boken beskrivs också språkkontakt, språkförändring och den språkliga och kulturella mångfalden i Sverige och världen. Lånord i svenskan ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan.