Bläddra

Lära leva samman : undervisning i konflikthantering : teori och praktik

Kategorier: Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Lära leva samman : undervisning i konflikthantering : teori och praktik

Kategorier: Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Karin Utas Carlsson, barnläkare och fil.dr. i pedagogik,
har i sin avhandling "Violence Prevention and
Conflict Resolution: A Study of Peace Education
in Grades 4-6" kopplat samman konflikthantering
lokalt och globalt. Framför allt har avhandlingen
ett social-psykologiskt-pedagogiskt perspektiv,
men det finns inslag av statskunskap i den
teoretiska delen. Avhandlingen finns att hämta:
www.tradet.org

"Lära leva samman" är en reviderad, svensk version
av doktorsavhandlingen. Den ger verktyg för
undervisning i konflikthantering i alla åldrar.
Den teoretiska delen utgör grund för
undervisningen. Den kan läsas fristående från den
praktiska delen som ger underlag för lektioner i
alla åldrar. Referenslistan är omfattande. Boken
används bl.a. i lärarutbildningen. För att studera
forskningsmetodik rekommenderas avhandlingen.