Bläddra

Lärande på vuxnas vis : vetenskap och beprövad erfarenhet

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Lärande på vuxnas vis : vetenskap och beprövad erfarenhet

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Denna bok belyser och jämför flera gemensamma brännpunkter i kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och högskola: till vilka utbildningarna riktas, hur de utformas didaktiskt, hur de studerande betygssätts och bedöms. Författarna använder konkreta exempel när de diskuterar bland annat utbildares och studerandes perspektiv på dessa områden. Boken riktar sig till blivande och verksamma personalvetare, yrkes- och studievägledare samt pedagoger.