Bläddra

Läranderonder i skolan : skolutveckling med fokus på undervisning och lärande

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Läranderonder i skolan : skolutveckling med fokus på undervisning och lärande

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Läranderonder är ett arbetssätt för att förstå ett problem på djupet och ett verktyg för att driva skolutvecklingen vidare. Läranderonder i skolan – skolutveckling med fokus på undervisning och lärande är den första svenska boken om arbetssättet. Författare är Johanna Kjellén, gymnasielärare och utvecklingsledare.

Det kollegiala lärandet ses idag ofta som en förutsättning för skolutveckling. Men när lärare förväntas samarbeta alltmer kan nya utmaningar uppstå. Vem ska leda alla dessa möten? Hur får vi till en bra struktur? Hur undviker vi att tappa fokus eller samtala om sådant vi inte kan förändra? 

Läranderonder är ett verktyg för att nå fokus och ökad systematik i det kollegiala samarbetet. Med stöd av läranderonder kan verksamheten bygga en reflekterande och utforskande kultur där man lär med och av varandra. Arbetssättet bygger på en process där lärare identifierar problem de vill undersöka, besöker varandras klassrum, bearbetar observationerna och formulerar möjliga vägar framåt. Författaren menar att läranderonder kan haka i det systematiska kvalitetsarbetet och bidra till en samsyn i förbättringsarbetet.

I boken visar Johanna Kjellén på många olika sätt att genomföra läranderonder. Hon beskriver hur lärare kan utgå från behoven och kulturen på den egna skolan och använda ronderna som ett viktigt redskap i utvecklingsarbetet. 

I boken beskrivs arbetssättets fyra centrala steg:
  • Steg 1 – Identifiera och formulera ett problem i praktiken.
  • Steg 2 – Genomföra observationer i klassrum. 
  • Steg 3 – Bearbeta och analysera observationerna.
  • Steg 4 – Formulera nästa steg i arbetet.
Boken Läranderonder i skolan riktar sig till skolledare, lärare, specialpedagoger, skolchefer och tjänstemän på förvaltningsnivå som har ett intresse av systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling genom kollegialt lärande.
Johanna Kjellén är gymnasielärare och specialpedagog och arbetar som utvecklingsledare i Täby kommun. Hon har under en längre tid fördjupat sina kunskaper om läranderonder, bland annat genom utvecklingsinsatser i nära samverkan med grundarna av läranderonder vid Harvard Graduate School of Education.