Bläddra

Lärandets grunder : teorier och perspektiv

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Lärandets grunder : teorier och perspektiv

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vi vet alla vad lärande är. Vi har alla lärt oss massor. Ändå är det svårt att sätta fingret på detta fenomen, att beskriva och förklara det. Anser du att lärande är viktigt och något som sker i klassrummet? Anser du kanske att lärande sker i både stort och smått, i det lustfyllda och i allvarliga situationer? Oavsett vilket du föredrar så är denna bok för dig som blivande eller verksam lärare. Författarna belyser lärande i klassrummet och hur det kan utvecklas men de beskriver också hur mångsidigt lärande kan vara långt utanför skolans väggar. Vi får också ta del av studier utförda inom kognitions- ochneuroforskning, miljöpsykologi, design och medieforskning. De teorier och perspektiv som de olika bidragen bl.a. berör är: individens utveckling och den lärande hjärnanlärande som erfarande, förståelse och sambandlärande, interaktion och teknologidirekt och indirekt lärandelärande, språk och kommunikationlärande som reproduktion och lärande för framtidendeltagande och demokrati. Boken har genom sin spännvidd, olika nivåer och dynamik en tidlös aktualitet. Den huvudsakliga målgruppen är verksamma och blivande lärare inom förskola, fritidshem, grund- och gymnasieskola samt studerande i pedagogikämnet