Bläddra

Lärare & elev : rättsliga aspekter och etiska dilemman

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

Lärare & elev : rättsliga aspekter och etiska dilemman

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här
LÄRARE & ELEV fokuserar på vilka rättsliga aspekter mötet mellan lärare och elev kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen som lärare.

Några exempel:
  • - En elev stör genom mobilprat och läraren tar hans mobil. Finns det befogenhet att göra det och kan åtgärden vara rimlig?

  • - En elev kommer iförd slöja och du kräver att slöjan ska tas av i samband med gymnastik. Vad får du göra? Vad får du inte göra och varför?

  • - En elev eller ett barn slår någon annan och du ingriper, eller "blundar" och ser bort. Vilka skyldigheter och befogenheter har du som lärare i detta avseende?

  • - En elev vägrar att vara med på skolavslutning i kyrkan eller i ett julspel. Du kräver att eleven ska berätta varför. Är ditt agerande korrekt?

  • - En elev har skrivit kränkande om andra elever i en skolblogg eller i en skoltidning och du förbjuder eleven att skriva mer. Får du göra så?

    WIWEKA WARNLING-NEREP är professor i offentlig rätt. Både HENRIK AHLENIUS och LENA SANDSTRÖM är doktorander vid Stockholms universitet vid Filosofiska respektive Juridiska institutionen. Samtliga är verksamma i den kurs om 2,5 högskolepoäng i juridik och filosofi som ges i lärarutbildningens kärna och som läses av alla lärarstudenter.