Bläddra

Lärarens professionella frihet

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation

Lärarens professionella frihet

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här

Hur kan lärare finna förhållningssätt som hjälper dem att verka friare och mer professionellt i en skola där pressen och kraven på lärare aldrig tycks minska? I Lärarens professionella frihet argumenteras för att det är fullt möjligt att återta en stor del av den professionella frihet som de senaste decenniernas skol- och samhällsutveckling fråntagit dem.

I boken lyfts ett antal ämnen från skolpraktiken och diskuteras i relation till vad styrdokumenten och forskningen har att säga om dem för att därefter tolkas i ljuset av lärares be­prövade erfarenhet. Exempel på ämnen som diskuteras är: pedago­giskt ledarskap, evidens, digitalisering, ämnesövergripande arbeten, elevinflytande och matriser. Varje kapitel avslutas med diskus­sionsfrågor som syftar till att hjälpa lärare att tillsammans ­finna en professionell frihet och utveckla verksamheten. Bokens ­premiss bygger på att en framgångsrik skola måste ledas av dem som kan verksamheten bäst: lärarna.

Lärarens professionella frihet riktar sig till lärare och lärarstudenter i alla årskurser. Den vänder sig också till rektorer och andra med ledande befattningar i skolan, samt till alla andra som har intresse av frågor som berör skolan och dess utveckling.