Bläddra

LAS-handboken 2020 – Lagtext, kommentarer, AD-domar

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

LAS-handboken 2020 – Lagtext, kommentarer, AD-domar

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Den nya utgåvan av välkända ”LAS-Handboken” är en utförlig paragrafvis kommentar till lagen om anställningsskydd (LAS) i aktuell lydelse den 1 januari 2020. Författarna beskriver ingående den praktiska tillämpningen av anställningsskyddslagen. Boken är väl lämpad som handbok för jurister, advokater, fackliga ombudsmän och personalhandläggare samt som prisvärt referensmaterial vid utbildning. Från den utförliga innehållsförteckningen hittar du lätt fram till rätt textavsnitt och får svar på dina frågor. AD-praxis - som är så betydelsefull för LAS-tillämpningen - redovisas genom kortreferat av mer än 700 AD-domar. För att läsaren ska slippa onödigt bläddrande är AD-referaten insprängda i kommentartexten i anslutning till respektive lagparagraf. Denna nionde upplaga har uppdaterats av Sören Öman. Lag- och kommentartext samt rättsfallsreferat har justerats och kompletterats med hänsyn till material som tillkommit sedan den åttonde upplagan. Den viktigaste förändringen i denna nionde upplaga är de nya reglerna om anställningsskyddet för äldre från och med januari 2020. Nya rättsfall från perioden juli 2017–december 2019 har lagts till; AD-domar till och med AD 57/2019 har beaktats. Det är lagtexten per den 1 januari 2020 som kommenteras. Lars Åhnberg har tidigare verkat som förbundsjurist i ett LO-förbund och har mångårig erfarenhet av den praktiska tillämpningen av anställningsskyddslagen. Det är utifrån den erfarenheten som LAS-Handboken är skriven - i första hand för dem som på arbetsplatserna ska använda lagen i praktiken. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen och ersättare i Nämnden mot diskriminering. Han verkar dessutom som utredare, skiljeman, författare och föreläsare.