Bläddra

Läs rätt! 5

Kategorier: Språk och lingvistik

Läs rätt! 5

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Läs rätt

Läs rätt består av fem läsförståelsehäften där svårighetsgraden och mängden text ökar successivt. I Läs rätt är läsning ren läsning. Eleverna väljer rätt svarsalternativ och visar att de faktiskt förstår och kan läsa!

Häftena blir också en diagnos på hur eleven behärskar bokstavs- och ordavkodning samt förstår vad ord och uttryck betyder.