Bläddra

Läsa, skriva och räkna i förskolan : ett undervisande förhållningssätt

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Läsa, skriva och räkna i förskolan : ett undervisande förhållningssätt

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Läsa, skriva och räkna i förskolan förklarar hur du kan utveckla lärandet hos alla barn. Du som arbetar i förskolan får bland annat hjälp med att:

planera undervisningen på ett sätt som utvecklar barns förmågor välja arbetsformer som stärker barns lust att lära utvärdera att undervisningen verkligen resulterar i lärande.

I förskolans vardag uppstår både planerade och spontana lärandesituationer. Den här boken ger dig de bästa verktygen för att utveckla ett undervisande förhållningssätt och visar hur du kan gå tillväga när ett lärtillfälle uppstår.

Ann S. Pihlgren bjuder på många exempel hämtade från förskolans vardag vilket ger konkret stöd som du kan använda direkt i ditt eget arbete och tillsammans med dina kollegor.

Läsa, skriva och räkna i förskolan vänder sig till dig som arbetar i förskolan, inklusive rektorer och förskollärarstudenter.

Sagt om boken:

"Boken är konkret och bygger på autentiska exempel som ger pedagogerna direkta förslag, fördjupning och ny kunskap kring de olika begreppen och ämnesområdena."
Gunilla Essén, BTJ-häftet nr 6, 2020