Bläddra

Läsresan 1 läsebok åk 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Läsresan 1 läsebok åk 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
I Läsresan är den gemensamma läsupplevelsen det centrala. Därför har alla dina elever samma läsebok. Att utgå från en gemensam text skapar delaktighet och läsglädje och ger många tillfällen till textsamtal. Alla är med! Samtidigt får dina elever öva läsriktning, ordavkodning och igenkänning av ord samt känslan för meningsbyggnad – allt utifrån ett sammanhang. Läseboken innehåller 15 kapitel med olika texttyper: berättande, poetiska, instruerande, beskrivande och förklarande. Varje text har sin egen författare och illustratör, vilket skapar mångfald, väcker nyfikenhet och stimulerar läslusten. Läsebokens texter är tänkta både för den gemensamma och den individuella läsningen.