Bläddra

Läsresan FK arbetsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Läsresan FK arbetsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
I Läsresans arbetsbok arbetar eleverna med läsförståelse, bokstav och ljud samt ordbilder – allt kopplat till den gemensamma läsningen och språklekarna i läseboken. Här får eleverna rita och berätta utifrån en läsförståelsefråga till kapitlets text och dela sina tankar med varandra. De arbetar vidare med veckans bokstav, både form och ljud. De får också öva att kunna läsa och skriva sitt eget namn samt våra vanligaste ordbilder. Arbetsgången är tydlig och densamma för varje kapitel.