Bläddra

Låt mig ha kvar mitt språk : den tredje SUKKA-rapporten = Antakaa minun pitää kieleni : kolmas SUKKA-raportti

Kategorier: Språk och lingvistik Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik Tvåspråkighet och flerspråkighet
Köp här

Låt mig ha kvar mitt språk : den tredje SUKKA-rapporten = Antakaa minun pitää kieleni : kolmas SUKKA-raportti

Kategorier: Språk och lingvistik Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik Tvåspråkighet och flerspråkighet
Köp här
SUKKA är ett nätverk grundat 1994 som mötesforum för forskare som intresserar sig för finsktalande barns språkutveckling. Ett centralt tema i de workshoppar som anordnas av SUKKA-nätverket har varit revitaliseringen av minoritetsspråk i Norden. Inom nätverket har särskilt diskuterats frågor som rör språkplanering på både samhälls- och individnivå liksom hur minoritetssamhället bör vara utformat för att svara mot barnens och ungdomarnas behov. Låt mig ha kvar mitt språk är den tredje rapporten från SUKKA-nätverket. Artiklarna i denna samling behandlar främst språk- och identitetsutvecklingen hos barn och ungdomar som tillhör de nordiska minoriteterna och frågor kring hur utbildningsväsendet tar hand om dessa barn. Artikelförfattarna är nordiska forskare inom språk- och kulturvetenskap.